کلیدواژه‌ها = مواد رنگزای طبیعی
تعداد مقالات: 9
1. گذشته، حال و آینده کاربرد مواد رنگزای طبیعی در فرش دستباف

دوره 11، نشریه ویژه فرش ورنگ، تابستان 1400، صفحه 33-42

علی شمس ناتری؛ سید محمد ویسیان


2. بررسی مشکلات زیست‌محیطی ناشی از پساب رنگرزی با مواد رنگزای طبیعی

دوره 11، نشریه ویژه فرش ورنگ، تابستان 1400، صفحه 53-62

محمد خواجه مهریزی


3. مروری بر دندانه‌های طبیعی و فلزی برای کاربرد در رنگرزی الیاف

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-30

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ


4. مروری بر خواص، کاربرد و روش‌های رنگرزی پلی لاکتیک اسید

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-24

فائزه صحرایی اردکانی؛ ابوالفضل زارع؛ محمد خواجه مهریزی


5. مطالعه مشخصه‌های رنگی الیاف طبیعی رنگرزی شده با مواد رنگزای طبیعی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-74

راضیه جعفری؛ کمال الدین قرنجیگ


8. مروری برکوپیگمانتاسـیون، انواع و عوامل موثر برآن

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-87

مرضیه خطیب زاده؛ مرضیه جعفرزاده


9. مروری بر مواد رنگزای طبیعی مورد استفاده در سلول‌های خورشیدی نانو ساختار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-88

م‍ژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ