23 May 2018 - چهارشنبه 2 خرداد 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

لعاب تزئینی لوستر

نشریه: سال دوم - شماره چهارم - زمستان 1391 - مقاله 5   صفحات :  25 تا 32کد مقاله:
JSCW-01-12-2012-10069

مولفین:
حسن احمدی‌مقدم: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه رنگدانه‌هاي معدني و لعاب


چکیده مقاله:با چشم‌اندازه آنکه لعاب لوستری جلوه خاصی از انعکاس فلزی به سطوح کاشی می‌تواند ‌بدهد و از نظر تزئینی منحصر به‌فرد می‌باشد و تاکنون بیشتر در صنایع ظروف سرامیکی و سفالی به‌کار گرفته ‌شده‌است، این طرح پیشنهاد و تعریف گردید. این طرح با توجه به لعاب‌های کاشی که به‌طور کلی دارای خصوصیات دمایی بالاتری نسبت به لعاب‌های ظروف سرامیکی و سفالی هستند، ابتدا با طراحی فرمولاسیون لعاب لوستری مناسب، یعنی دما بالا شروع گردید. هدف اصلی در تحقیقات نفوذ لایه لوسترساز و انعکاس لوستری بر روی سطوح کاشی بود، که به‌طور محدودی در این زمینه صنعتی کار شده‌بود. برای شروع طراحی لعاب پایه نفوذ پذیر که بر روی لعاب کاشی قرار می‌گیرد، طراحی و ساخته‌شدند. سپس ادغام لعاب پایه و لوسترساز در یک دوره حرارتی انجام گرفت. برای تسریع کار و بررسی دقیق‌تر در خصوصیات نوری و انعکاسی لعاب لوستری از شیشه‌های شفاف به‌جای لعاب بهره‌گرفته‌شد. با توجه به فقدان امکانات کوره کنترل اتمسفر احیایی، سعی شد که شرایط احیائی لازم در فرمولاسیون را، با افزودن مواد احیاءکننده و آلی احیائی و یا به‌طور مصنوعی در حضور کربن یا گوگرد در کوره عملیات حرارتی به‌وجود آورد. نتایج تا حد زیادی موفق‌آمیز بودند و انعکاس لوستری در نمونه‌ای آزمایشی ایجاد گردید. نتایج آزمایش‌های نور سنجی بیانگر انعکاس زرد طلائی در خصوص لعاب‌های لوستری بر پایه نقره بودند. این طرح می‌تواند راه‌گشایی برای ادامه طرح‌های تکمیلی در زمینه‌های لوسترسازهای دما بالا، کنترل شرایط احیائی در داخل و در محیط کوره و یا مشابه آن، باشد.


Article's English abstract:

This project was defined and proposed, with the view to luster glaze would reveal exclusive aesthetic reflection to tiles. So far, there has not been serious attempt to study luster paints for tiles. Thus, the research began with study of literature review about luster paint on ceramic and the historical bases. The main goals were to achieve interfacial defusion and luster reflection resulted from the metal salts reduction, for which, in corresponding industies, little consideration was devoted to it. Due to the lack of provision of a furnace with reducing atmosphere, two routs were tried; first to include reducing agents in the luster formula, either in the base glass part or in luster layer paint, second to mix chemicals such as: sulfur or carbon coke powder with luster compounds, in order to creat reducing condition in the furnace. The results were to some extend satisfactory, specially, when reducing salts were employed. The observed brown, green and golden reflections were, due to the presence of copper, silver and copper silver salts in the formula. The resume of the study in the project can leads us to relatively high temperture luster suitabe for lustering tiles.


کلید واژگان:
لعاب لوستر، انعكاس سطح فلز، لايه لوسترساز، نفوذ، احياء، لايه نازك، پوشش سنتي

منابع:

English References:
1.B. Cooery, Some notes on reduced lustre, current issue 49/2, australinceramics.com, The J. Australian Ceramics, 2012, Luster 1290.#2.M. M. Abbasian, Glaze making and the glaze colours industry, 1st ed. Gotanberg, 1991 (in Persian).#3.T. Pradell, R. S. Pavlov, P. C. Gutiérrez, A. Climent-Font, and Judit Molera Composition, nanostructure and optical properties of silver and silver-copper lusters., J. Appl. Phys. 112, 054307 (2012).#4.J. Perez-Arantegui, J. Molera, A. Larrea, T. Pradell, M. Vendrell- Saz, I. Borgia, B. G. Brunetti, F. Cariati, P. Fermo, M. Mellini, A. Sgamellotti, C. Viti, "Luster pottery from the thirteenth century to the sixteenth century: a nanostructured metallic thin metallic film", J. Am. Cerm. Soc. V.84, No. 2, Feb 2001.#5.R. B. Mason, Shine Like The Sun. Luster-paintedand Associated Pottery From The Midieval Middle East, In Bibliotheca Iranica: Islamic Art and Architecture Series, vol. 12, Mazda Publishers, Inc., Costa Mesa, Canada, 2004.#6.T. Paradell, J. Molera, J. Roque, M. Vendrell-Saz, A. D. Smith, E. Pantos, D. Crespo, Ionic-exchange mechanism in the formarion of the medieval of lustre decorations, J. Am. Ceram. Soc. 88 (5), 1281-1289, 2005.# 7.J. Molera, C. Bay’es, P. Roura, D. Crespo, T. Pradell, Key parameters in the production of medieval lustre colours and shine J. Am. Soc. 90 (7), 2247-2257, 2007.#8.S. Padovani, C. Sada, P. Mazzoldi, B. Brunetti, I. Brogia, A. Segamellotti, A. Giullvi, F. D`Acapito, G. Battaglin, Copper in glazes of renaissance luster pottery: nanoparticles, ions, and local enviroment. J. Appl. Phys. 93, 10058-11063, 2003.#9.V. Reillon, S. Berthier, Modelization of the optical and colorimetric properties of lustred ceramics, Appl. Phys. A.83, 257-265, 2006.#10.I. Borgia, B. Brunetti, A. Giulivi, A. Sgamellotti, F. Shokouhi, P. Oliaiy, J. Rahighi, M. Lamehi-Rachti, M. Mellini, C.Viti, Characterisation of decorations on Iranian (10th–13th century) lustreware, Appl. Phys. A 79 no. 2, p. 257- 262, 2004.#11.S. Oadovani, I. Borgia, B. Brunetti, A. Sgamellotti, A. Giullvi, F. D`Acapito, P.Mazzoldi, C, Sada, G. Battaglin, Silver and copper nanoclusters in the Luster decoration of Italian Renaissance pottery, an EXAFS study, J. Appl. Phys. A. 79(2), 229-233, 2004.#12.A. D. Smith, T. Pradell, J. Molera, M. Vendrell, M. A. Marcus, E. Pantos, Micro EXAFS study into the oxidation states of copper coloured Hisspano-Moresque, lustre decorations, J. de Physique IV 104, 0519-522, 2003.#13.C. F. Bohren, D. R. Huffman, Absorption and Scattering of Light by Smali Particles, Wiley science paperback series, Wiley, NY. 1998.#14.T. Pradell, J. Molera, C. Bayes, P. Roura, Luster decoration of ceramics: mechanisms of metallic luster formation, Appl. Phys. A 83, P. 203-208, 2006.#15.A. D. Smith, T. Pradell, J. Roque, J. Molera, M. Vendrell-Saz, A. J. Dent, E. Pantos, Color variations in 13th century hispanic luster- An EXAFS study, J. Non-Crystalline Solids, 352, p. 5353-5361, 2006.#16.J. Molera, M. Mesquida, J. Perez-Arantegui, T. Predell, M. Vendrell, Archaeoometry 43, p. 455, 2001.#17.T. Pradell, J. Molera, A. D. Smith, M. S. Tite Early Islamic lustre from Egypt, Syria and Iran (10th to 13th century AD), Journal: J. Archaeolog. Sci. - J ARCHAEOL SCI , vol. 35, no. 9, 2649-2662, 2008.#18.T. Pradell, A. Climent-Font, J. Molera, A. Zucchiatti, M. D. Ynsa, P. Roura, D. Crespo, Metallic shine in luster: an elastic ion backscattering study, J. Appl. Phys. 101 (9) no. 103518, 2007.#19.Pradell, J. Molera, A. D. Smith, A. Climent-Font, M. S. Tite, Technology of Islamic lustre, J. Cultural Heritage, 9 Elsevier 123-128, 2008.#20.H. Philon, Early Islamic Ceramics, Benaki Musium, Athens, 1980.# 21.U. Krebig, M. Vollmer, Optical Properties of metal Claster Springer 25, Springer Verlag, 1995.#22.W. D. Kingery, P. B. Vandiver, Ceramic masterpieces, art structure and technology, An Islamic Lustreware from Kashan, The Free press, New York, Ch. 5, 1985.#23.S. Padovani, I. Borgia, B. Brunetti, A. Sgamellotti, A. Giullvi, F. D’Acapito, P. Nazzoldi, C. Sada, G. Battaglin, Silver and copper nanoclusters in the Luster decoration of Italian Renaissance pottery: EXAFS study, Appl. Phys. A.79 (2), 229-233, 2004.# 24.S. Bethier, G. Padeletti, P. Fermo, A. Bouquillon, M. Aucouturier, E. Charron, V. Reillon, Lusters of renaissance pottery: Experimental and theoretical optical properties using inhomogeneous theories, Appl. Phys. A83, 573-579, 2006.# 25.S. Perez-Villar, J. Rubio, L. Oteo, Study of color and structural changes in silver painted meddieval glasses, J. Non-crystalline Solids, 354, 1833-1844, 2008.#فایل مقاله
تعداد بازدید: 5741
تعداد دریافت فایل مقاله : 828