15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

کاربردهای تابش فرابنفش در اصلاح خواص و بهبود فرآیندهای رنگرزی و تکمیل الیاف پروتئینی و سلولزی

نشریه: سال هفتم - شماره سوم - پاييز 1396 - مقاله 3   صفحات :  01 تا 20کد مقاله:
JSCW-2017-07-29-10318

مولفین:
سیامک صفاپور: دانشگاه هنر اسلامی تبریز - دانشکده فرش
موسی صادقی کیاخانی: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي مواد رنگزای آلی
فهیمه سبزی: دانشگاه هنر اسلامی تبریز - دانشکده فرش


چکیده مقاله:

امروزه براي اصلاح خصوصیات الیاف از روش‌هاي شیمیایی و فیزیکی متعدد استفاده مي‌شود. در سال‌های اخیر با توجه به مقررات سخت زیست‌محیطی، صنعت نساجی به ناچار محدود به استفاده از فناوری‌های سبز و سازگار با محیط‌‌زیست شده است. تابش فرابنفش به عنوان فناوری پاک، دوست‌دار محیط‌زیست، ساده، ارزان و خوش آتیه برای اصلاح خواص الیاف و تولید منسوجات عامل‌دار استفاده می‌شود. تابش فرابنفش موجب بهبود خواص مختلف نظیر رنگ‌پذیری، قدرت رنگی،‌ ترشوندگی و کاهش پرزدهی و نمدی‌شدن پشم بدون تاثیر منفی بر خواص کلی نظیر استحکام و زیردست می‌شود. به علاوه، با استفاده از فناوری فرابنفش دما و زمان بهینه رنگرزی کاهش یافته و منجر به کاهش هزینه و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. هدف از این مقاله، مرور نتایج آخرین مطالعات گزارش شده موجود در مقالات و منابع علمی معتبر در خصوص استفاده از محدوده‌های مختلف انرژی تابش فرابنفش برای اصلاح ویژگی‌های الیاف طبیعی پروتئینی (پشم و ابریشم) و سلولزی (پنبه) می‌باشد. بدین منظور، ابتدا انواع پرتو فرابنفش و محدوده موثر آن، کاربردهای آن در علوم و صنایع مختلف و اصلاح خواص الیاف بررسی می‌شود. در ادامه نتایج آخرین مطالعات انجام شده در خصوص کاربرد تابش فرابنفش به تفکیک نوع الیاف طبیعی پشم، ابریشم و پنبه مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد


Article's English abstract:

Nowadays, numerous chemical and physical methods are being used for modification of properties of textiles. In recent years, due to stringent ecological restrictions, textile industry has been forced to use green and eco-friendly technologies. Ultraviolet (UV) irradiation, as a clean, eco-friendly, simple, inexpensive, and promising technology has been extensively used for surface modification of fibers and production of functionalized textiles. UV irradiation enhances dye-ability, color strength, wet-ability and reduces pilling and felting and does not impair bulk properties such as strength and handle. In addition, using UV technology, optimal dyeing time and temperature can be decreased resulting in saving energy and lower process cost. The aim of this study is to review the latest literature published on the applications of UV irradiations for modification of properties and characteristics of natural protein (wool and silk) and cellulose (cotton) fibers. For this purpose, different types of UV sources, ranges of effective UV irradiation, and its application in different industries as well as modification of fibers are described. Then, the results of the latest investigations are reviewed according to natural fiber type of wool, silk and cotton.


کلید واژگان:
تابش فرابنفش، اصلاح خواص، دوست‌دار محیط‌زیست، الیاف طبیعی

English Keywords:
Ultraviolet irradiation, Modification, Environment friendly process, Natural fibers.

منابع:
1. م. حسین نژاد، ک. قرنجیگ، "مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول¬های خورشیدی"، نشریه علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 1، 27-17، 1396. 2. م. غفار زاده، م. ادریسی، "مروری بر رنگ¬دانه¬های طبیعی و روش های استخراج آن¬ها" نشریه علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 1، 82-63، 1395. 3. ح. احمدی، س. صفاپور، "مروری بر روش¬های تکمیل حفاظتی فرابنفش منسوجات طبیعی با استفاده از مواد جاذب فرابنفش"، نشریه علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 1، 74-61، 1394. 4. ل. مهرپرور، س. صفاپور، م. صادقی¬کیاخانی، ک. قرنجیگ، " بهبود رنگ¬پذیری خامه پشمی مصرفی در فرش دستباف با مشتق زیست¬سازگار کیتوسان: مطالعه خواص رنگرزی و ثبات رنگی با ماده رنگزای طبیعی اسپرک"، نشریه علمی-پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 10، 96-89، 1395. 5. س. دوست¬محمدی س. صفاپور، م. صادقی¬کیاخانی، " مطالعه خصوصیات رنگی و ثباتی نخ پشمی اصلاح شده با کیتوسان سیانوریک کلراید مورد مصرف در فرش دستباف با ماده رنگزای روناس"، نشریه علمی-پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 10، 224-217، 1395.

English References:
1. M. B. Kasiri, S. Safapour, "Exploring and exploiting plants extracts as the natural dyes/antimicrobials in textiles processing", Prog Color Colorants Coat. 8, 87-114, 2015 2. M. B. Kasiri, S. Safapour, "Natural dyes and antimicrobials for green treatment of textiles", Environ Chem Lett. 1, 1-13, 2014. 3. J.H. Xin, R. Zhu, J. Hua, J. Shen, "Surface modification and low temperature dyeing properties of wool treated by UV radiation" Color Technol. 118(4), 169-173, 2002. 4. A. A. Khan, N. Iqbal, S. Adeel, M. Azeem, F. Batool, I. A.Bhatti, "Extraction of natural dye from red calico leaves: gamma ray assisted improvements in colour strength and fastness properties", Dyes Pigm. 103, 50-54, 2014. 5. . A. Bhatti, S. Adeel, R. Nadeem, T. Asghar, "Improvement of colour strength and colourfastness properties of gamma irradiated cotton using reactive black-5", Rad Phys Chem. 81(3), 264-266, 2012. 6. M. Ajmal, S. Adeel, M. Azeem, M. Zuber, N. Akhtar, N. Iqbal, Modulation of pomegranate peel colourant characteristics for textile dyeing using high energy radiations", Ind Crop Prod. 58,188-193. 2014. 7. F. U. Rehman, S. Adeel, S. Qaiser, I. A. Bhatti, M. Shahid, M. Zuber, "Dyeing behaviour of gamma irradiated cotton fabric using Lawson dye extracted from henna leaves (Lawsonia inermis)", Rad Phys Chem. 81(11), 1752-1756, 2012. 8. K. R. Millington, "Comparison of the effects of gamma and ultraviolet radiation on wool keratin", Color Technol. 116(9), 266-272, 2000. 9. Shahid-ul-Islam, F. Mohammad, "High-energy radiation induced sustainable coloration and functional finishing of textile materials", Ind Eng Chem Res. 54(15), 3727-3745, 2015. 10. K. R. Millington, L. J. Kirschenbaum, "Detection of hydroxyl radicals in photoirradiated wool, cotton, nylon and polyester fabrics using a fluorescent probe", Color Technol. 118(1), 6-14, 2002. 11. M. Periolatto, F. Ferrero, G. Migliavacca, "Low temperature dyeing of wool fabric by acid dye after UV irradiation", J Tex Inst. 105(10), 1058 I 12. -1064, 2014. 13. R. Lucas, T. McMichael, W. Smith, B. Armstrong, "Solar Ultraviolet Radiation", Environmental Burden of Disease Series. 13, 2-10, 2006. 14. D. Gupta, P. Siddhan, A. Banerjee, "Basic dyeable polyester: A new approach using a VUV excimer lamp. Color Technol. 123(4), 248-251, 2007. 15. D. Gupta, S. Basak, "Surface functionalization of wool using 172 nm UV excimer lamp", J Appl Polym Sci. 117(6), 3448-3453, 2010. 16. T. Wakida, S. Cho, S. Choi, S. Tokino, M. Lee, "Effect of low temperature plasma treatment on color of wool and nylon 6 fabrics dyed with natural dyes", Tex Res J. 68(11), 848-853, 1998. 17. T. Wakida, L. Muncheul, S. Yukihiro, O. Shinji, G. Yi, N. Shouhua, "Dyeing properties of oxygen low?temperature plasma?treated wool and nylon 6 fibres with acid and basic dyes", Color Technol. 112(9), 233-236, 1996. 18. T. Wakida, S. Tokino, S. Niu, M. Lee, H. Uchiyama, M. Kaneko, "Dyeing properties of wool treated with low-temperature plasma under atmospheric pressure", Tex Res J. 63(8), 438-442, 1993. 19. N. Yoon, J. Yong, T. Mitsuru, T. Toru, "Mechanical and dyeing properties of wool and cotton fabrics treated with low temperature plasma and enzymes", Tex Res J. 66(5), 329-336, 1996. 20. M. Naebe, P. G. Cookson, J. Rippon, R. P. Brady, X. Wang, N. Brack, G. van Riessen, "Effects of plasma treatment of wool on the uptake of sulfonated dyes with different hydrophobic properties", Tex Res J. 80(4), 312-324, 2010. 21. A. S. Inglis, F. G. Lennox, "Studies in Wool Yellowing: Part IV: Changes in Amino Acid Composition Due to Irradiation", Tex Res J. 33(6), 431-435, 1963. 22. L. A. Holt, B. Milligan, W. E. Savige, "The photoyellowing of wool and silk: the effect of converting tryptophan to oxindolylalanine residues", J Tex Inst. 68, 124-126, 1977. 23. K. R. Millington, J. S. Church, "The photodegradation of wool keratin II. Proposed mechanisms involving cystine", J Photochem Photobio B: Biology. 39(3), 204-212, 1997. 24. K. R. Millington, "Photoyellowing of wool. Part 1: Factors affecting photoyellowing and experimental techniques", Color Technol. 122(4), 169-186, 2006. 25. K. R. Millington, "Photoyellowing of wool. Part 2: Photoyellowing mechanisms and methods of prevention", Color Technol. 122(6), 301-316, 2006. 26. R. H. Bradley, I. Mathieson, "Chemical interactions of ultraviolet light with wool fiber surfaces", J Colloid Interface Scie. 194(2), 338-343, 1997. 27. S. J. Church, K. R. Millington, “Photodegradation of wool keratin: Part I. Vibrational spectroscopic studies”, Biospectroscopy, 2, 249-258, 1996. 28. K. R. Millington, "The use of ultraviolet radiation in an adsorbable organohalogen?free print preparation for wool and in wool dyeing: the Siroflash process", Color Technol. 114(10), 286-292, 1998. 29. K. Millington, "Using ultraviolet radiation to reduce pilling of knitted wool and cotton". Tex Res J. 68(6), 413-421, 1998. 30. H. El?Sayed, E. El?Khatib, "Modification of wool fabric using ecologically acceptable UV?assisted treatments", J Chem Technol Biotechnol. 80(10), 1111-1117, 2005. 31. J. Shao, C. M. Carr, C. P. Rowlands, J. Walton, "XPS, SIMS, and ESR Studies of UV/Ozone-irradiated Silk and Wool", J Tex Inst. 90(4), 459-468, 1999. 32. N. A. El?Zaher, M. N. Micheal, "Time optimization of ultraviolet-ozone pretreatment for improving wool fabrics properties", J Appl Polym Sci. 85(7), 1469-1476, 2002. 33. M. N. Micheal, N. A. El?Zaher, "Efficiency of ultraviolet/ozone treatments in the improvement of the dyeability and light fastness of wool", J Appl Polym Sci. 90(13), 3668-3675, 2003. 34. S. Basak, D. Gupta, "Advanced Processing of Woollen Textile Pretreated with UV Excimer Radiation", Man-Made Tex India. 41(6), 204-209, 2013. 35. G. Migliavacca, F. Ferrero, M. Periolatto, "Differential dyeing of wool fabric with metal?complex dyes after ultraviolet irradiation", Color Technol. 130(5), 327-333, 2014. 36. A. Sionkowska, A. Planecka, "The influence of UV radiation on silk fibroin", Polym Degrad Stab. 96(4), 523-528, 2011. 37. S. Baltova, V. Vassileva, E. Valtcheva, "Photochemical behaviour of natural silk-I. Kinetic investigation of photoyellowing", Polym Degrad Stab. 60(1), 53-60, 1998. 38. S. Baltova, V. Vassileva, "Photochemical behaviour of natural silk-II. Mechanism of fibroin photodestruction", Polym Degrad Stab. 60(1), 61-65, 1998. 39. V. Vassileva, S. Baltova, S. Handjieva, "Photochemical behaviour of natural silk-III. Photofading of silk dyed with acid azo dyes", Polym Degrad Stab. 61(3), 367-373, 1998. 40. S. Periyasamy, M. L. Gulrajani, D. Gupta, "Preparation of a multifunctional mulberry silk fabric having hydrophobic and hydrophilic surfaces using VUV excimer lamp", Surface Coat Technol. 201(16), 7286-7291, 2007. 41. S. Periyasamy, M. L. Gulrajani, D. Gupta, M. Parvathi, "Surface analysis of VUV irradiated mulberry silk through carbonyl group estimation", Fibers Polym. 16(2), 413-420, 2015. 42. S. Periyasamy, D. Gupta, M. L. Gulrajani, "Modification of one side of mulberry silk fabric by monochromatic VUV excimer lamp", Europ Polym J. 43(10), 4573-4581, 2007. 43. S. Periyasamy, D. Gupta, M. L. Gulrajani, "Nanoscale surface roughening of mulberry silk by monochromatic VUV excimer lamp", J Appl Polym Sci. 103(6), 4102-4106, 2007. 44. P. J. Wakelyn, N. R. Bertoniere, A. D. French, D. P. Thibodeaux, B. A. Triplett, M. A. Rousselle, W. R. Goynes, Jr., J. V. Edwards, L. Hunter, D. D. McAlister, G. R. Gamble, "Cotton fiber chemistry and technology", CRC Press, 2006. 45. I. A. Bhatti, S. Adeel, M. Abbas, "Textile Dyeing", Effect of Radiation on Textile Dyeing (Chapter 1, pp.1-17), InTechOpen, 2011. 46. I. A. Bhatti, K. M. Zia, Z. Ali, M. Zuber, "Modification of cellulosic fibers to enhance their dyeability using UV-irradiation", Carbohyd polym. 89(3), 783-787, 2012. 47. M. Zuber, K. M. Zia, I. A. Bhatti, Z. Ali, M. U. Arshad, M. J. Saif, "Modification of cellulosic fibers by UV-irradiation. Part II: After treatments effects", Int J Biolog Macromol. 51(5), 743-748, 2012. 48. A. H. Mansuri, A. Khoddami, A. R. Do, "Using ultraviolet radiation for the bleaching and pilling reduction of knitted cotton fabric", Fibres Tex East Europe. 19(3), 74-77, 2011. 49. I. A. Bhatti, S. Adeel, S. Siddique, M. Abbas, "Effect of UV radiation on the dyeing of cotton fabric with reactive blue 13", J Saudi Chem Soc. 18(5), 606-609, 2014. 50. I. A. Bhatti, S. Adeel, S. Parveen, M. Zuber, "Dyeing of UV irradiated cotton and polyester fabrics with multifunctional reactive and disperse dyes", J Saudi Chem Soc. 20(2), 178-184, 2016. 51. J. Iqbal, I. A. Bhatti, S. Adeel, "Effect of UV radiation on dyeing of cotton fabric with extracts of henna leaves", Ind J Fibre Tex Res. 33, 157-162, 2008. 52. S. Adeel, I. A. Bhatti, K. EL-Nagar, M. Mohboob Alam, N. Ali, "Dyeing of cotton fabric using UV irradiated turmeric (Curcuma longa L.) as natural dye", Res J Tex App. 15(2), 71-76, 2011. 53. S. Adeel, I. A. Bhatti, A. Kausar, E. Osman, "Influence of UV radiations on the extraction and dyeing of cotton fabric with Curcuma longa L", Ind J Fibre Tex Res. 37, 87–90, 2012. 54. I. A. Bhatti, S. Adeel, S. Rani, T. Gulzar, S. Naz, H. F. Mansour, "Influence of UV Radiation on Extraction and Dyeing of Cotton Fabrics Using Eucalyptus Bark Powder as Natural Dye", Res J Tex App. 16(2), 62-67, 2012. 55. S. Adeel, R. Hanif, M. Zuber, M. Muneer, "Ecofriendly dyeing of UV-irradiated cotton using extracts of Acacia nilotica bark (Kikar) as source of quercetin", Asia J Chem. 26(3), 830, 2014. 56. F. Rehman, S. Adeel, R. Hanif, M. Muneer, K. M. Zia, M. Zuber, M. A. Jamal, M. K. Khosa. "Modulation of marigold based lutein dye and its dyeing behaviour using UV radiation", J Natural Fiber. 14(1), 63-70, 2017. 57. H. Shin, M. Ueda, S. M. Burkinshaw, "New methods of obtaining patterned dyeings on cellulosic fibres with anionic dyes: photo-modification using a methacryloyl quaternary ammonium compound", Dyes Pigm. 41(1), 11-17, 1999. 58. J. Jang, S. W. Ko, C. M. Carr, "Investigation of the improved dyeability of cationised cotton via photografting with UV active cationic monomers", Color Technol. 117(3), 139-146, 2001. 59. Y. Dong, J. Jang, "Environmentally friendly coloration of cotton by the UV?induced photografting of ??bromoacrylamido dyes", Color Technol. 130(4), 296-304, 2014. 60. S. Ratnapandian, L. Wang, S. M. Fergusson, M. Naebe, "Effect of atmospheric plasma treatment on pad-dyeing of natural dyes on wool", J Fiber Bioeng Informatic, 4(3), 267-276, 2011. 61. K. R. Millington, "Potential applications of UV surface treatments in the textile industry", Radtech '98 North America UV/EB Conference, pp. 601-609, Chicago Ill., 19-22 April 1998. 62. E. E. Sala, M. E. Camera, M. R. Camera, "Process for treating yarns, fabrics or textile articles of natural and artificial protein or cellulosic fibers and blends thereof with synthetic fibers", Patent WO 2008061947 A1, 2008. 63. G. Migliavacca, F. Ferrero, M. Periolatto, "Differential dyeing of wool fabric with metal?complex dyes after ultraviolet irradiation", Color Technol. 130(5), 327-333, 2014. 64. A. Hasanbeigi, L. Price, "A technical review of emerging technologies for energy and water efficiency and pollution reduction in the textile industry", J Clean Prod. 95, 30-44, 2015. 65. B. Simoncic, D. Klemencic, "Preparation and performance of silver as an antimicrobial agent for textiles: A review", Tex Res J. 86(2), 210-223, 2016. 66. F. Ferrero, M. Periolatto, M. Sangermano, M. B. Songia, "Water?repellent finishing of cotton fabrics by ultraviolet curing", J Appl Polym Sci. 107(2), 810-818, 2008. 67. C. H. Xue, S. T. Jia, J. Zhang, J. Z. Ma, "Large-area fabrication of superhydrophobic surfaces for practical applications: an overview", Sci Technol Advance Material. 11(3), 033002-033017, 2010. 68. P. Monica, B. Abdul, F. Ada, B. Roberta, "Wettability and comfort of cellulosic materials modified by photo grafting of non-fluorinated oligomers", Cellulose. 23(2), 1447-1458, 2016. 69. Y. Yang, J. Shen, L. Zhang, X. Li, "Preparation of a novel water and oil-repellent fabric finishing agent containing a short perfluoroalkyl chain and its application in textiles", Material Res Innovat. 19(sup8), S8-401–S8-404, 2015. 70. F. Ferrero, M. Periolatto, "Ultraviolet curing for surface modification of textile fabrics", J Nanosci Nanotechnol. 11(10), 8663-8669, 2011. 71. M. Periolatto, F. Ferrero, C. Vineis, F. Rombaldoni, 'Multifunctional finishing of wool fabrics by chitosan UV-grafting: An approach", Carbohyd Polym. 98(1), 624-629, 2013. 72. M. Periolatto, F. Ferrero, C. Vineis, "Antimicrobial chitosan finish of cotton and silk fabrics by UV-curing with 2-hydroxy-2-methylphenylpropane-1-one", Carbohyd Polym. 88(1), 201-205, 2012. 73. F. Ferrero, M. Periolatto, "Antimicrobial finish of textiles by chitosan UV-curing", J Nanosci Nanotech. 12(6), 4803-4810, 2012. 74. F. Ferrero, M. Periolatto, S. Ferrario, Sustainable antimicrobial finishing of cotton fabrics by chitosan UV-grafting: from laboratory experiments to semi industrial scale-up", J Clean Prod. 96, 244-252, 2015. 75. F. Ferrero, C. Tonetti, M. Periolatto, "Adsorption of chromate and cupric ions onto chitosan-coated cotton gauze", Carbohyd Polym. 110, 367-373, 2014. 76. F. Ferrero, M. Periolatto, C. Vineis, A. Varesano, "Chitosan coated cotton gauze for antibacterial water filtration", Carbohyd Polym. 103, 207-212, 2014. 77. M. Periolatto, F. Ferrero, "Cotton filter fabrics functionalization by chitosan UV-grafting for removal of dyes", Chem Eng Trans. 32. 85-90, 2013.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2031
تعداد دریافت فایل مقاله : 24