16 October 2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر انواع اسناد نوشتاری جعلی و برخی روش‌‌های شناسایی آن‌‌ها

نشریه: سال هشتم - شماره اول - بهار 1397 - مقاله 7   صفحات :  51 تا 61کد مقاله:
JSCW-2017-09-26-10329

مولفین:
عاطفه تاجیک اسمعیلی: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - نمایش رنگ و پردازش تصویر
مهدی صفی: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - نمایش رنگ و پردازش تصویر
مریم عطایی فرد: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه علوم و فناوري چاپ


چکیده مقاله:

جعل زمانی رخ می‌دهد که فردی به صورت آگاهانه به جهت فریب اشخاص حقیقی و یا حقوقی چیزی را دچار تغییر می‌‌کند. اگرچه جعل تاریخ کهنه‌ای دارد اما در قرن بیستم با پیشرفت فناوري افزایش زیادی داشته است. از میان انواع مختلف جعل، در این مقاله، هدف ما مروری بر جعل اسناد می‌‌باشد. در جعل اسناد نوشتاری، سه مورد ممکن است رخ دهد: 1- خط‌خطی کردن متن 2- اضافه کردن به متن 3- مسأله برخورد خطوط. آگاهی از هر یک از این سه مورد و توانایی شناسایی هر کدام جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی الزامی می‌‌باشد. یکی از موارد مرتبط با جعل سند در موارد قضایی تشخیص توالی چاپ و مرکب از یکدیگر می‌‌باشد. روش‌‌هایی که تاکنون در این حوزه به کار برده شده است، با مشکلات زیادی همراه بوده که این امر موجب گسترش تحقیقات برای استفاده در پرونده‌‌های واقعی می‌‌شود. هدف این مقاله آشنایی با انواع جعل و برخی از روش‌‌های تشخیص اسناد جعلی می‌‌باشد.


Article's English abstract:

Forgery occurs when a person deliberately deceiving individuals or legal entities by changing something. Although the forging has old history, it has increased a lot in the twentieth century with the progression of applied science. Among various types of forgery, our goal is to review documents forgery. In the document forgery, three cases may happen: 1. Forgery by obliteration 2. Forgery by adding text 3. Sequence of intersecting lines. Consciousness of each of these three items and ability to identify each one is mandatory to prevent possible abuses. One of the issues involved in document forgery in the judicial industry is sequencing of intersecting lines. Thus far the methods given in this study have many problems that declare more research is needed to engage in real events. The purpose of this article is to understand the types of forgery and some methods for detecting forged documents.


کلید واژگان:
جعل اسناد، توالی جوهر و چاپ، خطوط متقاطع، دوربین دیجیتال، چاپگر.

English Keywords:
Documents forgery, Sequence of ink and print, Intersecting lines, Digital camera, Printer.

منابع:
1. کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، فصل پنجم، ماده 523، 1375. 2. دکتر حسین میرمحمد صادقی، " جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی"، میزان، تهران، 1395. 6. ،"جعل اسناد"https://www.mehrdadtalebi.ir, May 2017. 9. ،"نخ اسکناس"http://www.sepi.ir, October 2017. 10. ،"تشخیص جعل"E. J. Will, D.BFDE, http://www. qdewill.com /labtour.html 2009, Octobr 2017. 11. ،"واترمارک چیست" http://iranholo.com/hologram/watermark, October 2017. 14. ,"خودکار هیدروگرافیک" http: // mahdipapershop. com /home, September 2017. 16. ،"امضای جعلی"http://www.ssaa.ir/Subject View/tabid/73/ Code/ 411/Default.aspx, November 2017. 17. ،"قانون دفتر اسناد رسمی"http://n1147.com/index.php/fa /rights /2017-02-11-20-30-29, November 2017.

English References:
3."forgery", https://legaldictionary.net/forgery/, viewed 12 February 2018. 4. C. Silva, M. Pimentel, R. Honorato, C. Pasquini, J. Prats-Montalb?n, A. Ferrer, "Near infrared hyperspectral imaging for forensic analysis of document forgery". The Analyst, 139, 5176-5184, 2014. 5. S. Shang, N. Memon, X. Kong, ''Detecting documents forged by printing and copying", J Adv Signal Process, 140, 2014. O. Jasuja, A. Singla, P. Chattopadhyay, "A simple method for determining the sequence of intersecting ball pen lines", J. Forensic Sci. Soc. 27, 227-230, 1987. 8. K. Bojko, C. Roux, B. Reedy, "An Examination of the Sequence of Intersecting Lines Using Attenuated Total Reflectance-Fourier Transform Infrared Spectral Imaging", J. Forensic Sci. 53, 1458-1467, 2008. 12. Y. Wang, Bing Li, "Determination of the sequence of intersecting lines from laser toner and seal ink by Fourier transform infrared microspectroscopy and scanning electron microscope / energy dispersive X-ray mapping", Sci Justice, 52, 112–118, 2012. 13. N. Ozbek, A. Braz, M. L?pez-L?pez, C. Garc?a-Ruiz, "A study to visualize and determine the sequencing of intersecting ink lines", Forensic Sci. Int. 234, 39-44, 2014. 15. I. Montani, W. Mazzella, M. Guichard and R. Marquis, "Examination of Heterogeneous Crossing Sequences Between Toner and Rollerball Pen Strokes by Digital Microscopy and 3-D Laser Profilometry", J. Forensic Sci. 2012.فایل مقاله
تعداد بازدید: 492
تعداد دریافت فایل مقاله : 11