15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مروری بر چسب‌‌های رزوه حاوي ميكروكپسول‌هاي پُر‌‌شده با مواد واکنش‌‌پذیر

نشریه: سال هفتم - شماره چهارم - زمستان 1396 - مقاله 3   صفحات :  01 تا 10کد مقاله:
JSCW-2017-06-30-10315

مولفین:
مریم رئیسی: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - رنگ و روکش های سطح
سید مجتبی میرعابدینی: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي - گروه رنگ و روكش‌‌هاي سطح


چکیده مقاله:

معمولا تجهيزات و قطعاتي كه در معرض ارتعاش و يا حركت مداوم، مانند خودرو‌‌ها قراردارند، با مشكل شل و يا بازشدن اتصالات فلزي مواجه هستند كه اين موضوع سبب می‌‌شود اتصالات فلزی نتوانند عملکرد مناسبي داشته باشند و در نتيجه خسارات قابل توجهی ایجاد شود. یکی از روش‌‌های بهبود اتصالات فلزي، استفاده از چسب رزوه است که نه تنها از شل‌شدن اتصالات فلزی جلوگیری می‌کند بلکه با پُر‌‌کردن فضای خالی میان اتصالات فلزی، مانع از نفوذ اکسیژن و رطوبت به داخل آن‌‌ها و تأخير در بروز خوردگی می‌‌شود. این چسب‌‌ها اغلب حاوي میکروکپسول‌‌هاي پُر‌‌شده با منومر‌‌هاي واکنش‌‌پذیر است كه درون يك سامانه معمولاً گرمانرم، پخش شده است. در زمان تثبيت اتصال و در اثر اعمال نيروي مكانيكي ناشي از بستن مهره بر روي پيچ آغشته به چسب رزوه، جداره ميكروكپسول‌ها باز و مواد فعال در فضاي خالي بين پيچ و مهره رها شده و با انجام واكنش‌هاي شيميايي، اتصال بين پيچ و مهره محكم مي‌‌شود. بدين ترتيب اجزاي چسب تا زمان استفاده و انبارداري پايدار بوده و در زمان مناسب موجب افزايش استحكام چسبندگي بين اجزاي اتصالات مي‌شود. در این مقاله انواع چسب رزوه با تأکید بر استفاده از ميكروكپسول‌‌‌ها معرفی و بررسي می‌‌شود.


Article's English abstract:

Typically, equipments and devices that are subject to vibration or continuous movement such as cars usually are faced to loose or unplugged metallic joints, which causes metal joints not to function properly and further intensive damages can be occurred. One of the methods to enhance metallic joints is the use of thread locking adhesives. thread locking adhesives not only prevents the metal fittings from loosening, but also by filling the gap between metal fittings, prevents the penetration of oxygen and moisture into them and delaying the occurrence of corrosion. These adhesives contain microcapsules filled with active thermoset monomers, which are well-dispersed in a thermoplastic media. At the time of fixing the connection, and due to the applied mechanical force from the closure of the nut on the adhesive-coated screw, the microcapsule shells rupture and the reactive monomers release and flow into the gaps between the screw and the nut, and finally by chemical reactions, the connection between the screw and the nut is tightened. Therefore, this type of adhesive reveals appropriate storage time, with proper bonding strength between the joints, at the service life. In this article, we introduce and investigate the thread lockers adhesives containing microcapsules filled with reactive monomers.


کلید واژگان:
چسب رزوه، چسب بی‌‌هوازی، چسب‌‌ هوازی، میکروکپسوله کردن، پلیمریزاسیون درجا، چسبندگی.

English Keywords:
Thread locking adhesive, Anaerobic adhesive, Aerobic adhesive, Microencapsulation, In situ polymerization, Adhesion

منابع:
12. م. دانش، م. خطیب زاده، "مروری بر روش میکروکپسول کردن با روش پلیمریزاسیون درجا و اهمیت آن در سیستم ترموکرومیک"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 5، 32-25، 1394.

English References:
1. M. Raeesi, "Preparation of Microcapsules Containing Peroxide Initiator used in Acrylic-based Adhesives Reinforced with Silica Nanoparticles" MSc thesis, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 2016. 2. D. A. Dillard, "Advances in structural adhesive bonding", 1st ed, US, Elsevier, 2010. 3. V. K. Krieble, "Interfitting parts with nontacky coating of anaerobically polymerizable liquid composition", US patent No. 3489599 A, 1970. 4. J. M. Rooney, B. M. Malofsky, "Anaerobic Adhesives." Handbook of Adhesives. US, Springer, 451-462, 1990. 5. W. H. Thompson, "Polymerizable fluid," U.S. Patent No. 4,632,944, 1986. 6. R. Dubey, "Microencapsulation technology and applications", Def. Sci. J., 59, 82-95, 2009. 7. A. Jamekhorshid, S.M. Sadrameli, M. Farid, "A review of microencapsulation methods of phase change materials (PCMs) as a thermal energy storage (TES) medium", Renew. Sustain. Energy Rev., 31, 531-542, 2014. 8. C. Jegat, J.L. Taverdet, "Stirring speed influence study on the microencapsulation process and on the drug release from microcapsules", Polym. Bull., 44(3), 345-351, 2000. 9. A. Lamprecht, R. Bodmeier, "Microencapsulation," Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 23, 157–172, 2012. 10. J. A. Syrett, C. R. Becer, D. M. Haddleton, "Self-healing and self-mendable polymers", Polym. Chem., 1, 7, 978-987, 2010. 11. T. Szab?, L. Moln?r-Nagy, J. Bogn?r, L. Nyikos, J. Telegdi, "Self-healing microcapsules and slow release microspheres inpaints" , Prog. Org. Coat., 72, 1, 52–57, 2011. 13. J. Yang, M. W. Keller, J. S. Moore, S. R. White, N. R. Sottos, "Microencapsulation of isocyanates for self-healing polymers", Macromolecules, 41, 9650-9655, 2008. 14. R. Arshady, "Microspheres and microcapsules, a survey of manufacturing techniques Part II: Coacervation," Polym. Eng. Sci., 30, 905-914, 1990. 15. R. Arshady, "Microspheres and microcapsules, a survey of manufacturing techniques: Part III: Solvent evaporation", Polym. Eng. Sci., 30, 915-924, 1990. 16. M. I. Ré, "Microencapsulation by spray drying", Drying technol., 16, 1195-1236, 1998. 17. M. Emami, E. Aram, A. Mahdavian, "Smart Polymers: III. Self Healing Polymers", Baspaersh, 3, 27-38, 2013. 18. B. McFarland, S. Popwell, J. A. Pojman, "Free-radical frontal polymerization with microencapsulated initiator: characterization of microcapsules and their effect on pot life, front velocity, and mechanical properties", Macromolecules, 39, 55-63, 2006. 19. R. E. Burnett, B. W. Nordlander, "Oxygenated polymerizable acrylic acid type esters and methods of preparing and polymerizing the same", US Patent No. 2,628,178, 1953. 20. V. K. Krieble, "Compositions containing hydroperoxide polymerization catalyst and acrylate acid diester," US Patent No. 2,895,950, 1959. 21. E. S. Grant, "Drop by drop: the Loctite story", Loctite Corp., 1953-1980, 1983. 22. V. K. Krieble, "Anaerobic curing compositions containing acrylic acid diesters", U.S. Patent No. 3,041,322, 1962. 23. V. K. Krieble, "Accelerated anaerobic compositions and method of using same", U.S. Patent No. 3,218,305, 1965. 24. R. H. Krieble, "Anaerobic curing sealant composition having extended shelf stability", U.S. Patent No. 3,043,820, 1962. 25. E. Frauenglass, J. W. Gorman, "Highly stable anaerobiccompositions and process for preparing them", U.S. Patent No. 4,262, 106, 1981. 26. R. Hinterwaldner, B. Hertrich, W. Babel, "Use of a polymer material on the basis of modified hydrocolloids as covering material," U.S. Patent No. 5,690,869, 1997. 27. R. Wallace, J. A. Barr, "Anaerobic adhesive compositions having microencapsulated metal ions", U.S. Patent No. 8,865,794 B2, 2014. 28. M. Raeesi, S. M. Mirabedini, R. R. Farnood, "Preparation of Microcapsules Containing Benzoyl Peroxide Initiator with Gelatin-Gum Arabic/Polyurea-Formaldehyde Shell and Evaluating Their Storage Stability", ACS Appl. Mater. Interfaces, 9 (24), 20818–20825, 2017. 29. H. Nagata, "Structural adhesives", J. Surf. Finish. Soc. Jpn., 40(11), 1171-1178, 1989. 30. R. L. Hart, D. E. Work, C. E. Davis, "Microencapsulated epoxy adhesive system", US Patent No. 4,536,524, 1985. 31. L. Yuan, G. Liang, J. Xie, L. Li, J. Guo, "Preparation and characterization of poly (urea-formaldehyde) microcapsules filled with epoxy resins", polymer, 47, 5338-5349, 2006. 32. Y. C. Yuan, M. Z. Rong, M. Q.Zhang, J. Chen, G. C. Yang, X. M. Li, "Self-healing polymeric materials using epoxy/mercaptan as the healant", Macromolecules, 41, 5197-5202, 2008. 33. T. Yin, M. Z. Rong, M. Q. Zhang, G. C. Yang, "Self-healing epoxy composites–preparation and effect of the healant consisting of microencapsulated epoxy and latent curing agent", Compos. Sci. Technol., 67, 201-212, 2007. 34. R. M. Washburn, P. AH. Kremer, "Epoxy systems containing encapsulated pressure fracturable curing agents", U.S. Patent No. 3,395,105, 1968. 35. D. N. Snyder, C. T. Hable, "Adhesive composition and article including the same", U.S. Patent No. 20,160,068,726 A1, 2016. 36. K. Kamata, K. kuboyama, "Microcapsule type curable resin composition", U.S. Patent No. 20,160,257,864, 2016. 37. ASTM International, "ASTM D-1002", Standard Test Method for Apparent Shear Strength of Single-lap-joint Adhesively Bonded Metal Specimens by Tension Loading (metal-to-metal), 2010. 38. ASTM International, "ASTM D-5649", Standard Test Method for Torque Strength of Adhesives Used on Threaded Fasteners, 2001.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1471
تعداد دریافت فایل مقاله : 19