15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

سامانه‌‌‌‌‌های متمرکزکننده در سلول‌‌‌‌‌های خورشیدی

نشریه: سال هفتم - شماره چهارم - زمستان 1396 - مقاله 7   صفحات :  47 تا 54کد مقاله:
JSCW-2017-11-07-10332

مولفین:
جمال محمدیان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان - گروه مهندسی شیمی
بهزاد شیرکوند هداوند: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي رزین و افزودنیها


چکیده مقاله:

از دیر باز انرژی یکی از مسائل مهم بشر بوده است. راه‌‌‌‌‌ها و روش‌‌‌‌‌های متفاوتی برای تولید انرژی وجود دارد که مهم‌‌‌‌‌ترین آنها سوخت‌‌‌‌‌های فسیلی می‌‌‌‌‌باشند که موجب آلودگی محیط‌‌‌‌‌زیست می‌‌‌‌‌شوند. امروزه تولید انرژی پاک و بدون آلایندگی به مهم‌‌‌‌‌ترین اولویت پژوهشگران در سرتاسر دنیا تبدیل شده است. منابع مختلفی برای تولید انرژی پاک وجود دارد که در این میان انرژی خورشیدی به دلیل عدم تولید آلایندگی به عنوان یکی از پاک‌‌‌‌‌ترین انرژی‌‌‌‌‌ها دارای جایگاه ویژه‌‌‌‌‌ای است. مشکل اصلی سلول‌‌‌‌‌های خورشیدی بازده کم و قیمت بالای آنها است. سلول‌‌‌‌‌های خورشیدی رایج دارای بازده حداکثری 20 درصدی هستند. اما دسته دیگری از سلول‌‌‌‌‌های خورشیدی که به سلول‌‌‌‌‌های خورشیدی متمرکز معروف هستند دارای بازده 40 درصدی و بیشتر می‌‌‌‌‌باشند. هدف از این مقاله معرفی و بحث بیشتر در مورد ساختار، مزایا و معایب این دسته از سلول‌‌‌‌‌های خورشیدی می‌‌‌‌‌باشد.


Article's English abstract:

Since a long time, energy has been one of the important problems of humanity. There are various sources to generate energy which fossil fuels are more common, but they are polluting the environment. Today clean and non-polluting energy production has become the most important priority of researchers around the world. There are different methods for producing clean energy, which solar energy has a special site due to the lack of pollutants. The main problem with solar cells is the low efficiency and high cost. The common solar cells have a maximum yield of 20% but there are another category of solar cells that are known as concentrated photovoltaic has a yield of 40% or more. This paper decided to introduce and discuss about the structure, advantages and disadvantages of this group of solar cells.


کلید واژگان:
انرژی خورشیدی، سلول خورشیدی، سامانه‌‌‌‌‌های خورشیدی متمرکز، انرژی پاک.

English Keywords:
Solar energy, Solar cell, Concentrate photovoltaic systems, Clean energy.

منابع:
3. ش. موسی‌خانی، ع. ا. صباغ الوانی، ع. ا. سرابی، س. کیانی، ح. سامعی، "نسل‌های مختلف سلول‌های خورشیدی و روش‌های بهبود بازدهی"، نشریه مطالعات در دنیای رنگ، 1، 8-3، 1391. 18. ع. حنیفه‌زاده، ع. ا. صباغ الوانی، م. محسنی بزرگی، ش. موسی‌خانی، ع. امیری زرندی، ف. کوچک، ح. سامعی، ر. سلیمی، "معرفی انواع حساس‌کننده‌های سلول‌های خورشیدی نانوساختاری"، نشریه مطالعات در دنیای رنگ، 3، 38-31، 1395.

English References:
1. P.Breeze, "Solar Power Generation", Academic Press, Elsevier, 2016. 2. E. Veinberg-Vidal, C. Dupré, P. Garcia-Linares, C. Jany, R. Thibon, T. Card, T. Salvetat, P. Scheiblin, C. Brughera, F. Fournel, Y. Desieres, Y. Veschetti, V. Sanzone, P. Mur, J. Decobert, A. Datas, "Manufacturing and characterization of iii-v on silicon multijunction solar cells", Energy Procedia, 92, 242-247, 2016. 4. V. Smirnov, F. Urbain, A. Lambertz, F. Finger, "High stabilized efficiency single and multi-junction thin film silicon solar cells", Energy Procedia, 102, 64-69, 2016. 5. N. Pearsall, "The Performance of Photovoltaic (PV) Systems, Modeling, Measurment and Assessment", WoodHead Publishing, 2017. 6. X. Ju, C. Xu , X. Han, X. Du, G. Wei, Y. Yang, "A review of the concentrated photovoltaic/thermal (CPVT)hybrid solar systems based on the spectral beam splitting technology", Appl. Energy. 187, 534-563, 2017. 7. M. Mocza?a, N.Sosa, A.Topol, T.Gotszalk,"Investigation of multi junction solar cells using electrostatic force microscopy methods", Ultramicroscopy, 141, 1-8, 2014. 8. M. Yamaguchi, "Multiple Junction Solar Cell",Comprehensive Renew. Energy, 1, 497-514, 2012. A. McEvoy, T. Markvart, L. Castaner, "Practical Handbook of Photovoltaics, Fundamentals and Applications", Academic press,2012. 9. D.J. Friedman, "Progress and challenges for next-generation high-efficiency multijunction solar cells", Curr. Opin. Solid State Mater. Sci., 14,131-138, 2010. 10. F. Oimroth, W. Guter, J. Schone, E. Welser, M. Steiner, E. Oliva, A. Wekkeli, G. Siefer, S. P. Philipps, A. W. Bett,"Metamorphic GalnP/GalnAs/Ge triple-junctionsolar cell with> 41 % efficiency",34th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2009. 11. C.M. Fetzera, R.R. Kinga, P.C. Coltera, K.M. Edmondsona, D.C. Lawa, A.P. Stavridesa, H. Yoona, J.H. Ermera, M.J. Romerob, N.H. Karama, "High-efficiency metamorphic GaInP/GaInAs/Ge solar cells grown by MOVPE", J. Cryst. Growth, 261, 341-348, 2004. 12. N. V. Yastrebova,"High-efficiency multi-junction solar cells: Current status and future potential", Centre for Research in Photonics, University of Ottawa, 2007. 13. A.Mellor, N.P.Hylton,S.A.Maier,N.Ekins-Daukes, "Interstitial light-trapping design for multi-junction solar cells", Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 159, 212-218, 2017. 14. S.P. Tobin, S.M. Vernon, C. Bajgar, S. Wojtczuk, M.R. Melloch, A. Keshavarzi, T.B. Stellwag, S. Venkatensan, M. Lundstrom, K.A. Emery, "Assessment of MOCVD- and MBE-growth GaAs for high-efficiency solar cell applications", IEEE Trans. Electron Devices, 37(2), 469-477, 1990. 15. T. Nishinga, "Handbook of Crystal Growth, Second Edition, Thin Films and Epitaxy", Handbook of Crystal Growth, Elsevier and Book aid international, 2015. 16. H. Lv , F.Sheng, J. Dai, W. Liu, C. Cheng, J. Zhang, "Temperature-dependent model of concentrator photovoltaic modules combining optical elements and III–V multi-junction solar cells", Sol. Energy, 112, 351-360, 2015. 17. J. Brebels, K.C.C.W.S. Klider, M. Kelchtermans, P. Verstappen, M. Van Landeghem, S. Van Doorslaer, E. Goovaerts, J.R. Garcia, J. Manca, L. Lutsen, D. Vanderzande, W. Maes, "Low bandgap polymers based on bay-annulated indigo for organic photovoltaics: Enhancedsustainability in material design and solar cell fabrication", Org. Electron., 50, 264-272, 2017.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1761
تعداد دریافت فایل مقاله : 16