15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفتوگرافی

نشریه: سال هشتم - شماره اول - بهار 1397 - مقاله 4   صفحات :  15 تا 24کد مقاله:
JSCW-22-08-2016-10286

مولفین:
بهاره قنبرزاده: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پژوهشي علوم و فناوري چاپ
مریم عطایی فرد: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه علوم و فناوري چاپ
مسعود اعتضاد: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي رنگ و محيط زيست
سعيد مهدوي: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور


چکیده مقاله:

مرکب‌زدایی کاغذهای باطله به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد و تحقیقات درباره روش‌های جدیدتر نیز در حال انجام است. در چاپ به روش الکتروفتوگرافی (چاپگرهای لیزرجت و دستگاه‌های فتوکپی) به دلیل آمیخته‌شدن مرکب با بافت کاغذ در هنگام تثبیت مرکب با کمک حرارت بالا روش‌های مرکب‌زدایی سنتی بازدهي كمتري دارند و لازم است از روش‌های جدیدتر استفاده گردد. مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفتوگرافی با استفاده از آنزیم‌ها، پردازش قلیایی، رادیکال‌های آزاد، پرتوفرابنفش و پردازش فراصوت صورت می‌گیرد. هدف از این مقاله مروری توضیح این روش‌ها، مقایسه و بررسی کارایی آن‌ها می‌باشد.


Article's English abstract:

Different types of pollutants contaminated waste paper and various methods are used for removing these compounds. One of the most important of these pollutants is printing ink. Deinking of waste paper is done in different ways and also the research on new methods is ongoing. Among various printing techniques, electrophotography technique (LaserJet printers and photocopiers) because of the toner mixing with paper tissue during the fixation process which is combined with high temperatures the traditional deinking methods are nor useful. Therefore, research are and are necessary to use newer. Deinking method for papers printed by electrophotography methods is done by using enzymes, alkaline process, free radicals, radiation, UV, ultrasound. The purpose of this article is to explain the methods and also their efficacy is comparable.


کلید واژگان:
مرکب‌زدایی، الکتروفتوگرافی،چاپگر لیزرجت، دستگاه فتوکپی، کاغذ باطله، آنزیم.

English Keywords:
Deinking, Electrophotography, Laser jet printer, Photocopy, Waste paper.

منابع:
2. ح .رسالتی ، ر. ابراهیمی بریسا و م. ح. اسماعیلی،"مروری بر انواع روش‌های مرکب‌زدایی کاغذ باطله"، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ ، 4، 23- 13، 1393. 5. ه. رهامین، "اهمیت بازیافت کاغذ و جایگاه آن در اقتصاد ایران وجهان"، انجمن بازیافت کاغذ و منابع سلولزی،http://anjomanebazyaft.blogfa. com، 1390. 6. م. عظیمی کهن، م. علیزاده فرخد، دومین همایش درون دانشگاهی بازیافت کاغذ و فراورده های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1389. 10. ف. اندامی،"تولید تونر الکتروگرافی به روش پلیمریزاسیون تعلیقی در جا و بهینه‌سازی محصول به کمک طراحی آزمایش با روش سطح پاسخ"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، 1392. 12. م. عبادي، م. عطايي‌فرد،"توليد تونرچاپگر ليزرجت به روش تجمع امولسيوني" . نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، 2، 48-41، 1391. 15. ف. عنابستانی، س. باستانی، م. عطایی‌فرد، "تونرهای پخت شونده با فرابنفش: روشهای تولید و تشکیل فیلم در چاپ الکتروفوتوگرافی"، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، 6، 76 -65، 1395. 22. م .آریائی منفرد، ح. رسالتی، ع. قاسمیان، "مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداري در مقایسه با روش متداول شیمیایی"، مجله پژوهشی علوم و فناوری چوب و جنگل: بخش اول- ویژگیهاي ظاهري و نوري خمیرکاغذ، 4، 76-59، 1390. 23. م. خطیب زاده ، م. بخاراییان،"جوهرزدایی آنزیمی کاغذهای چاپ شده توسط تونرهاMOW)) به وسیله آنزیم های سلولاز و لیپاز"، نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ، ایران، 1383.

English References:
1. J. C. Cotrino, Victor Ordonez,"Green Technology: Last Developments in Enzymes for Paper Recycling", VH biotechnology Inc, 1630, 2011. 3. A. Saxena, P. S. chauhan,"Role of Various enzymes for deinking Paper:a review", Crit Rev Biotechnol. 37, 598-612, 2017. 4. D. E. Tatsis, D. K. Papachristos, K. A. Valta, A. G. Vlyssides , D. G Economides,"Enzymatic deinking of recycling of office waste paper", J. Environ. Chem. Eng. 5, 1744-1753, 2017. 7. R. A. venditti, O. J. Rojas, H. Morris, J. Tucker, K. Spence, C. Austin, L. G. Castillo,"Natural surfactant for Flotation Deinking in Paper Recycling", Tappi 8th Research Forum on Recycling 2007. 8. H. Kipphan, "Handbook of print media", technologies and production methods, Springer,Germany, 2001. 9. R. Leach,"The Printing Ink Manual", Blueprint, London, 4th edition, 2012. 11. P. Pathak, N. K. Bhardwaj, A. K. Singh," optimization of chemical & enzymatic deinking of photocopier waste ppaper", Bioresources. 6, 447-463, 2011. 13. N.Ohta, M. Rosen, "color desktop printer tencnology",CRC press, New York, 2006. 14. H. AL-Rubaiey, "Toner Transfer and Fusing in Electrophotography," Graphic Arts in Finland, Vancouver, 39, 2010. 16. G. Marshall," Recent Progress in Toner Technologies", Springfield , 465, 1997. 17. G. Galliford, "The anatomy of a toner", Galliford Consulting & Marketing Consultants to the Non-Impact Printing Industry, http://www.gallifordconsulting.com/, 2006. 18. E. Fernandez, K. Hodgson,"Deinking flexographic-printed papers: Destabilization of flexographic inkdispersions with copper compounds, Progress in Paper Recycling ", TAPPI, 12, 2013. 20. C.A. Costa , J. Rubio,"Deinking flotation: influence of calcium soap and surface-active substances", Miner. Eng. 18, 59-64, 2005. 21. Y. Qian, B. Goodell ,"Deinking of laser printed copy paper with a mediated free radical system", Bioresour. Technol. 96, 913-920, 2004. 24. T. A. M. Counsell, "Remove toner Reuse paper", Ph.D. thesis, Clare College , 2007. 25. G. Shakourian," Enhanced De-inking and Recyclability of Laser Printed Paperby Plasma-Assisted Fiber Coating", M.S. thesis, Georgia Institute of Technology, 2006. 26. S. Zhenying, D. Shijin, C. Xuejun, G. Yan, L. Junfeng ,W. H. Sean, X. Zhang,"Combined de-inking technology applied on laser printed paper", Chem. Eng. Process. Process Intensif, 48, 587-591, 2009.فایل مقاله
تعداد بازدید: 877
تعداد دریافت فایل مقاله : 13