15 October 2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجوی مقالات
کلید واژگان
جستجوی پیشرفته
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر شهره روحانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم عطائی فرد
شاپا چاپی:
2251-7278
شاپا الکترونیکی:
2383-2223
دسترسی سریع
آخرین شماره ها
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت نشریه دنیای رنگ چیست؟
مطلوب
نسبتا مطلوب
نیاز به بهسازی دارد
ضعیف

خواص و کاربردهای اسیدهای آلی در صنایع رنگرزی و تکمیل منسوجات

نشریه: سال هفتم - شماره دوم - تابستان 1396 - مقاله 6   صفحات :  37 تا 60کد مقاله:
JSCW-2017-07-02-10316

مولفین:
امین بهپوری: دانشگاه هنر اسلامی تبریز - دانشکده فرش
سیامک صفاپور: دانشگاه هنر اسلامی تبریز - دانشکده فرش
موسی صادقی کیاخانی: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي مواد رنگزای آلی


چکیده مقاله:

اسیدهای آلی با گروه‌های عاملی مختلف که عموماً با نام "اسیدهای پلی کربوکسیلیک" شناخته می‌شوند، در بخش های مختلف صنایع و به خصوص صنعت نساجی به عنوان مواد شیمیایی سبز، پایدار، زیست‌سازگار، دوست‌دار محیط‌زیست، ارزان، کارآمد و ایمن، جایگزین مواد شیمیایی سمی شده و کاربردهای گسترده ای پیدا کرده اند. اسیدهای پلی کربوکسیلیک در بخش های مختلف صنایع نساجی برای اتصال عرضی و بهبود ثبات ابعادی پلیمرها و الیاف، اتصال مواد شیمیایی، پلیمرها و مواد نانو ساختار، تکمیل ضد‌میکروبی، ماده تعاونی چند منظوره در فرآيند¬های مختلف رنگرزی و تکمیل، دندانه زیستی، آنتی اکسیدان برای افزایش طول عمر منسوجات و بهبود ثبات نوری و بسیاری کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مقاله، بررسی آخرین تحقیقات انجام شده در خصوص استفاده از اسیدهای آلی با ویژگی‌های مختلف کاربردی در توسعه مواد نساجی است. از این رو، ابتدا ویژگی‌های اسیدهای آلی پرکاربرد در صنعت نساجی معرفی می شود. سپس آخرین پیشرفت‌های به دست آمده در بخش‌های مختلف بررسی شده و خواص محصولات حاصله با روش‌های متداول مقایسه شده و مزایا و محدودیت‌های آن‌ها مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرد


Article's English abstract:

Organic acids, commonly known as “polycarboxylic acids”, having different numbers of functional groups, as green, sustainable, bio-compatible, environment-friendly, inexpensive, efficient, and safe chemicals have found extensive applications in different industries, more especially in textile industry. Polycarboxylic acids have been used in various parts of textile industry in applications such as cross-linking and enhancement of dimensional stability of polymeric materials and fibers, binding/cross-linking enhancer for chemicals, polymers and nano-materials, antimicrobial finishing, multifunctional auxiliaries in dyeing and finishing processes of textiles, bio-mordant, antioxidant for improvement of light fastness and life time of textiles, etc. The aim of this review paper is to examine the latest advancements on the use of organic acids in development of textile materials. Hence, at first, properties and characteristics of organic acids, extensively used in textile industry, are described. Then, the latest developments using organic acids in various parts of textile industry are reviewed and the results are compared with those of conventional methods in terms of superiority and inferiority of each method.


کلید واژگان:
مواد شیمیایی سبز، اسیدهای آلی، اسیدهای پلی کربوکسیلیک ، منسوجات، رنگرزی، تکمیل

English Keywords:
Green chemicals, Organic acids, Polycarboxylic acids, Textiles; Dyeing; Finishing.

منابع:
1. ح. احمدی، س. صفاپور، "مروری بر روش¬های تکمیل حفاظتی فرابنفش منسوجات طبیعی با استفاده از مواد جاذب فرابنفش" نشریه علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 5، 74-61، 1394. 2. س. میرنژاد، س. صفاپور، م. صادقی¬کیاخانی، "مروری بر خواص و کاربرد های رنگ طبیعی قرمزدانه در صنایع مختلف" نشریه علمی-ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، 5، 46-33، 1394. 3. س، اسحق¬لو گلوگاهی، س. صفاپور، م. صادقی¬کیاخانی، س. ه. سیدسعادتی، " بهینه سازی فرآیند استخراج فراصوت رنگزای طبیعی میوه ولیک" نشریه علمی - پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 9، 320-313، 1394. 4. ل. مهرپرور، س. صفاپور، م. صادقی¬کیاخانی، ک، قرنجیگ، "بهبود رنگ¬پذیری خامه پشمی مصرفی در فرش دستباف با مشتق زیست¬سازگار کیتوسان: مطالعه خواص رنگرزی و ثبات رنگی با ماده رنگزای طبیعی اسپرک" نشریه علمی - پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 10، 96-89، 1395. 5. س. دوست¬محمدی، س. صفاپور، م. صادقی¬کیاخانی، "مطالعه خصوصیات رنگی و ثباتی نخ پشمی اصلاح شده با کیتوسان سیانوریک کلراید مورد مصرف در فرش دستباف با ماده رنگزای روناس" نشریه علمی - پژوهشی علوم و فناوری رنگ، 10، 224-217، 1395. ع . كريمي، م. صابري، پ. ميري آهنگراني، "بررسي اثرات جهت تاب نخ و پارامترهاي ساختماني پارچه حلقوي پودي ساده تحت كشش هاي تك ح 6. محوري برروي برخي از خواص مكانيكي آن"، مجله علمي پژوهشي علوم و تكنولوژي نساجي، شماره دوم، 78-59، 1389. 7. . حاجی¬پور، "کند کنندگى شعله و محافظت در برابر UV پارچه پنبه اى با استفاده از نانو ZnO و اسیدهاى پلى کربوکسیلیک"، نساجی امروز، شماره 157، 92-86، 1394. 8. ر. خواجوی، پ. حسن¬خان، ل. ملک نیا، "خواص آنتی باکتریال و ضد چروک پارچه پنبه ای عمل شده با پلی کربوکسیلیک اسیدها، کیتوسان و نانو نقره"، مجله علمی پژوهشی فناوری نساجی، شماره اول،80-71، 1390. 9. م. رابرت تورنتون، ب. نیلسون، مترجم ع. سیدی اصفهانی، ع. یاوری، ا. میرشکرایی،"شیمی آلی"، نشر علوم دانشگاهی، تهران، جلد دوم، ویرایش ششم،1390. م. حیاتی،"رنگرزی الیاف با رنگ¬های طبیعی"، تهران: انتشارات علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، 1384

English References:
1. M. Shahid, Shahid-ul-Islam, F. Mohammad, "Recent advancements in natural dye applications: a review", J Clean Prod. 53, 310-331, 2013. 2. S-u. Islam, Sh. Mohammad, F. Mohammad, "Perspectives for natural product based agents derived from industrial plants in textile applications-a review", J Clean Prod. 2013. 3. S-u. Islam, Sh. Mohammad, F. Mohammad, "Green chemistry approaches to develop antimicrobial textiles based on sustainable biopolymers-A review", Ind. Eng. Chem. Res. 52, 5245-5260, 2013. 4. M. B. Kasiri, S. Safapour, "Natural dyes and antimicrobials for green treatment of textiles", Environ Chem Lett.12, 1-13, 2014. 5. M. B. Kasiri, S. Safapour, "Exploring and exploiting plants extracts as the natural dyes/antimicrobials in textiles processing", Prog. Color Colorants Coat. 8, 87-114, 2015. 11. N. Reddy, Y. Yang, "Citric acid cross-linking of starch films", Food Chem. 118(3), 702-711, 2010. 12. H. Xu, L. Shen, L. Xu, Y. Yang, "Low-temperature crosslinking of proteins using non-toxic citric acid in neutral aqueous medium: Mechanism and kinetic study", Ind Crops Prod. 74, 234-240, 2015. 13. D. O. S. Ramirez, R. A. Carletto, C. Tonetti, F. T. Giachet, A. Varesano, C. Vineis, "Wool keratin film plasticized by citric acid for food packaging", Food Packaging Shelf Life. 12, 100-106, 2017. 14. Q. Yang, X. Wang, I. S. Kang, "Ester crosslinking of cotton fabric by polymeric carboxylic acids and citric acid", ", Text. Res. J. 67, 334-342, 1997. 15. M. Mohsin, U. Farooq, Z. Ali Raza, M. Ahsan, A. Afzal, A. Nazir, "Performance enhancement of wool fabric with environmentally-friendly bio-cross-linker", Clean Prod. 68, 130-134, 2014. 16. P. Tang, B. Ji, G. Sun, "Whiteness improvement of citric acid crosslinked cotton fabrics: H2O2 bleaching under alkaline condition", Carbohydr Polym. 147, 139-145, 2016. 17. R. Surina, M. Andrassy, "Effect of preswelling and ultrasound treatment on the properties of flax fibers cross-linked with polycarboxylic acids", Text. Res. J.83, 66-75, 2013. 18. M. Mohsin, N. Ramzan, S. W. Ahmad, A. Afzal, H. G. Qutab, A. Mehmood, "Development of Environment Friendly Bio Cross-Linker Finishing of Silk Fabric", J NAT FIBERS.12, 276-282, 2015. 19. Z. A. Raza, A. Siddque, M. Mohsin, "Multi-Performance Enhancement of Knitted Wool Fabric with Citric Acid: An Eco-Compatible Cross-Linker", J NAT FIBERS, 1-10, 2017. 20. C.Q. Yang, Y. Lu, "In-situ polymerization of maleic acid and itaconic acid and crosslinking of cotton fabric", Text. Res. J. 69, 782-789, 1999. 21. D. Das, D. B. Datta, P. Bhattacharya, "Concurrent Dyeing and Finishing Of Cotton Fabric with Natural Color and Maleic Anhydride", Int. j. recent res. phys. chem. sci., 1(2), 13-23, 2014. 22. D. Das, D. B. Datta, P. Bhattacharya, "Simultaneous dyeing and finishing of silk fabric with natural color and itaconic acid", Cloth. Textiles Res. 32, 93-106, 2014. 23. D. Das, A. Mukherjee, P. Bhattacharya, D. Chakrabarty, "Finishing of silk with EDTA under thermal treatment", J TEXT I. 103, 931-936, 2012. 24. H. Peng, C. Q. Yang, X. Wang, S. Wang. "The combination of itaconic acid and sodium hypophosphite as a new cross-linking system for cotton", Ind. Eng. Chem. Res. 51, 11301-11311, 2012. 25. C. C. Chen, C. C. Wang, "Crosslinking of cotton cellulose with succinic acid in the presence of titanium dioxide nano-catalyst under UV irradiation", JSST.40, 31-38. 2006. 26. L. Karimi, M. Mirjalili, M. E. Yazdanshenas, A. Nazari, "Effect of Nano TiO2 on Self-cleaning Property of Crosslinking Cotton Fabric with Succinic Acid Under UV Irradiation", J. Photochem. Photobiol. 86, 1030-1037, 2010. 27. A. Nazari, M. Montazer, A. Rashidi, M. Yazdanshenas, M. B. Moghadam, "Optimization of cotton crosslinking with polycarboxylic acids and nano TiO2 using central composite design", ", J. Appl. Polym117, 2740-2748, 2010. 28. A. Nazari, M. Montazer, A. Rashidi, M. Yazdanshenas, M. Anary-Abbasinejad, "Nano TiO2 photo-catalyst and sodium hypophosphite for cross-linking cotton with poly carboxylic acids under UV and high temperature", Appl. Catal. 371, 10-16, 2009. 30. A. Nazari, M. Montazer, M. B. Moghadam, "Introducing covalent and ionic cross-linking into cotton through polycarboxylic acids and nano TiO2", J. text. Inter. 103, 985-996, 2012. 31. S. Hashemikia, M. Montazer, "Sodium hypophosphite and nano TiO2 inorganic catalysts along with citric acid on textile producing multi-functional properties", Appl. Catal. 417-418, 200-208, 2012. 32. A. Nazari, "Treatment of enzymatic wool with Fe3O4 nanoparticles and citric acid to enhance mechanical properties using RSM", J. text. Inter. 1572-1583, 2016. 33. A. Nazari, "Proteases pretreatment on wool to enhance durable antimicrobial and UV protection with nano TiO2 and polycarboxylic acids using RSM", J TEXT I. 105, 620-630, 2014. 34. F. Alimohammadi, M. Parvinzadeh Gashti, A. Shamei, "Functional cellulose fibers via polycarboxylic acid/carbon nanotube composite coating", JCTR. 10, 123-132, 2013. 35. K. H. Hong, "Crosslinking phenolic compounds with cotton fabrics using succinic acid to develop functional clothing materials", Fiber Poly. 17, 705-711, 2016. 36. B. Martel, M. Weltrowski, D. Ruffin, M. Morcellet, "Polycarboxylic acids as crosslinking agents for grafting cyclodextrins onto cotton and wool fabrics: study of the process parameters", J. Appl. Polym. 83, 1449-1456, 2002. 37. S. M. Gawish, A. M. Ramadan, S. M. Abo El-Ola, A. A. Abou El-Kheir, "Citric acid used as a cross-linking agent for grafting ?-cyclodextrin onto wool fabric", Poly Plast Technol Eng. 48, 701-710, 2002. 38. D. Katovi?, S. Flin?ec Grgac, S. Bischof-Vuku?i?, A. Katovi?, "Formaldehyde free binding system for flame retardant finishing of cotton fabrics", FTEE 90, 94-98, 2012. 39. M. M. Karim-nejad, A. Nazari, A. Davodi-roknabadi, "Efficient flame retardant of mercerized cotton through cross-linking with citric acid and ZnO nanoparticles optimized by RSM models", J. text. Inter. 106, 1115-1126, 2015. 41. S. H. Hsieh, Z. K. Huang, Z. Z. Huang, Z. S. Tseng, "Antimicrobial and physical properties of woolen fabrics cured with citric acid and chitosan", J. Appl. Poly. Sci.94, 1999-2007, 2004. 42. M. Montazer, M. Gorbanali Afjeh, "Simultaneous X-linking and antimicrobial finishing of cotton fabric", ", J. Appl. Polym. Sci. 103, 178-185, 2007. 44. M. Sadeghi-Kiakhani, M. Arami, K. Gharanjig, "Application of a biopolymer chitosan-poly (propylene) imine dendrimer hybrid as an antimicrobial agent on the wool fabrics", Iran Poly. J. 22, 931-940, 2013. 45. M. Sadeghi-Kiakhani, S. Safapour, "Eco-friendly dyeing of treated wool fabrics with reactive dyes using chitosanpoly (propylene imine) dendreimer hybrid", Clean Technol Environ. 17, 1019-1027, 2015. 46. L. Mehrparvar, S. Safapour, M. Sadeghi-Kiakhani, K. Gharanjig, "Chitosan-polypropylene imine dendrimer hybrid: a new ecological biomordant for cochineal dyeing of wool", Environ. Chem. Lett. 14, 533-539, 2016. 47. L. Mehrparvar, S. Safapour, M. Sadeghi-Kiakhani, K. Gharanjig, "A cleaner and eco-benign process for wool dyeing with madder, Rubia tinctorum L., root natural dye", IJEST, 13, 2569-2578, 2016. 48. M. Sadeghi-Kiakhani, S. Safapour, "Salt-free reactive dyeing of the cotton fabric modified with chitosan-poly (propylene imine) dendrimer hybrid", Fiber Polym. 16, 1075-1081, 2015. 49. M. Sadeghi-Kiakhani, K. Gharanjig, M. Arami, "Grafting of prepared chitosan–poly (propylene) imines dendrimer hybrid as a biopolymer onto cotton and its antimicrobial property", Ind. Eng. Chem. Res. 28, 78-85, 2015. 50. M. Sadeghi-Kiakhani, S. Safapour, "Improvement of dyeing and antimicrobial properties of nylon fabrics modified using chitosan-poly (propylene imine) dendreimer hybrid", Color. Technol131, 142-148, 2015. 51. S. Bischof Vuku?i?, S. Flin?ec Grgac, A. Budimir, S. Kaleni?, "Cotton textiles modified with citric acid as efficient antibacterial agent for prevention of nosocomil infections", Croat Med J.52, 68-75, 2011. 52. A. Budimir, S. B. Vukusic, S. G. Flincec, "Study of antimicrobial properties of cotton medical textiles treated with citric acid and dried/cured by microwaves", Cellulose. 19, 289-296, 2012. 53. M. Orhan, D. Kut, C. Gunesoglu, "Improving the antibacterial activity of cotton fabrics finished with triclosan by the use of 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid and citric acid", J. Appl. Polym. 111, 1344-1352, 2009. 54. F. Eser, S. Sanal, C. Temiz, F. Yilmaz, A. Onal, "Effect of acid pretreatment on the dyeing performance of walnut (Juglans regia) leaves on wool fibers", Fiber Poly. 16, 1657-1662, 2015. 55. Y. Dong, J. Wang, P. Liu, "Dyeing and finishing of cotton fabric in a single bath with reactive dyes and citric acid", Color. Technol.117, 262-265, 2001. 56. S. K. Malik, S. Kumar, "Simultaneous dyeing and finishing of cotton fabric using reactive dyes and citric acid", INDIAN J FIBRE TEXT. 30, 444-450, 2005. 57. S. Ray Maulik, D. Das, S. C. Bhattacharya, "Concurrent dyeing and finishing of cotton with natural colour and citric acid in the presence of NaH2PO4 as catalyst under thermal treatment", J. text. Inter. 102, 491-499, 2011. 58. D. Das, D. B. Datta, P. Bhattacharya, "Concurrent dyeing and finishing of silk with natural colour and itaconic acid in the presence of potassium sodium tartrate and potassium persulphate as catalysts under thermal treatment", National Workshop and Seminar on “Vegetable dye and its application on textiles”, SilpaSadana,VisvaBharati, 2nd–4th December.pp. 107-112, 2011. 59. D. Das, S. Bakshi, P. Bhattacharya, "Dyeing of EDTA-Modified Cotton With Reactive Dyes", Cloth. Textiles Res. J 34, 196-206, 2016. 60. M. Tutak, N. Ebru Korkmaz, "Environmentally friendly natural dyeing of organic cotton", J. Nat. Fiber. 9, 51-59, 2012. 61. M. G. Uddin, "Effects of different mordants on silk fabric dyed with onion outer skin extracts", J. Textile. 2014, 1-8, 2014. 62. A. Almasian, L. Maleknia, A. Rashidi, "Effect of Zirconium Chloride as a Mordant on Flammability of Dyeing Wool with Madder", OJC. 31, 57-68, 2015. 63. L. Ammayappan, D. B. B. Shakyawar, "Dyeing of carpet woolen yarn using natural dye from cochineal", J NAT FIBERS. 13, 42-53, 2016. 64. H. Wang, Z. Tang, W. Zhou, "A method for dyeing cotton fabric with anthocyanin dyes extracted from mulberry (Morus rubra) fruits", Color. Technol. 132, 1-10, 2016. 65. ?. ??????"?????? ????? ?? ???¬??? ?????"? ?????: ???????? ???? ??????? ???? ????????? 1384. 66. P. Kongkachuichay, A. Shitangkoon, N. Chinwongamorn, "Studies on dyeing of silk yarn with lac dye: effects of mordants and dyeing conditions", Science Asia. 28,161-166, 2002. 67. F. R. Hartley, "The chemistry of chrome mordanting of wool", Color. Technol. 85, 66-71, 1969. 68. T. Abou El-Fetouh Ameen, "Dyeing With locally available natural dyes using green mordant", For the master degree in chemistry. Chemistry Department Faculty of Science Zagazig University, Egypt. 2002. 69. H. Rostamzad, B. Shabanpour, M. Kashaninejad, A. Shabani, "Inhibitory impacts of natural antioxidants (ascorbic and citric acid) and vacuum packaging on lipid oxidation in frozen Persian sturgeon fillets", IRAN J FISH SCI.9, 279-292, 2010. 70. H. C. A. Van Beek, P. M. Heertjes, "Fading by light of organic dyes on textiles and other materials", Studies in Conservation. 11,123-132, 1966. 71. K. Yoshizumi, P. Cox Crews, "Characteristics of fading of wool cloth dyed with selected natural dyestuffs on the basis of solar radiant energy", Dyes and Pigments. 58,197-204, 2003. 72. D. Cristea, G. Vilarem, "Improving light fastness of natural dyes on cotton yarn", Dyes Pigm. 70, 238-245, 2006. 73. B. J. F. Hudson, "Food antioxidants", Elsevier Sicence Publishers LTD, 1990. 74. R. B. Chavan, J. N. Chakraborty, "Dyeing of cotton with indigo using iron(II) salt complexes", Color. Technol. 117, 88-94, 2001. 75. A. Bendak, W. M. Raslan, M. Salama, "Treatment of wool with metal salts and their effects on its properties", J. Vat. Fibers, 5, 251-269, 2008. 76. H. Zhao, Q. Liang, Y. Lu, "Microstructure and properties of copper plating on citric acid modified cotton fabric", Fiber Poly.16, 593-598, 2015. 77. B. Li, Y. Dong, L. Li, "Preparation and catalytic performance of Fe (III)-citric acid-modified cotton fiber complex as a novel cellulose fiber-supported heterogeneous photo-Fenton catalyst", Cellulose. 22, 1295-1309, 2015. 78. F. Zhao, E. Repo, D. Yin, Y. Meng, S. Jafari, M. Sillanpa?a?, "EDTA-cross-linked ?-cyclodextrin: an environmentally friendly bifunctional adsorbent for simultaneous adsorption of metals and cationic dyes", Environ. Sci. Technol. ,10570-10580, 2015. 79. G. Freddi, G. Allera, G. Candiani, "Degumming of silk fabrics with tartaric acid", Color. Technol, 112, 191-195. 1996. 80. X. Wu, C. Q. Yang, Q. He, "Flame retardant finishing of cotton fleece: part VII. Polycarboxylic acids with different numbers of functional group", Cellulose. 17, 859-870, 2010. 82. F. Ullmann, "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry" Wiley-VCH, 7th Edition, 40 Volume Set, 2011. 83. N. V. Hue, G. R. Craddock, F. Adams, "Effect of organic acids on aluminum toxicity in subsoils", Soil Science Society of America Journal. 50.1, 28-34, 1986. 84. K. Crocker, "Chemistry of Carboxylic Acid", Research World, Delhi, 2012. 85. R. Prasad, Y. S. Shivay, "Oxalic acid/oxalates in plants: from self-defence to phytoremediation", Curr. Sci.112,1665-1667, 2017. 86. T. Facke, R. Subramanian, M. Dvorchak, S. Feng, "Diethylmalonate blocked isocyanate as crosslinkers for low temperature cure powder coatings", In Proceedings of 31th International Waterborene. High-Solids and Powder Coating Symposium. 2004. 87. G. Zeikus, M. K. Jain, P. Elankovan, "Biotechnology of succinic acid production and markets for derived industrial products", Appl. Microbiol. Biotechnol. 51, 545-552, 1999. 88. L. Solieri, P. Giudici, "Vinegars of the World", Springer-Verlag Italia, 2009. 89. G. T. Blair, J. J. Defraties, “Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology”, (Hydroxy Dicarboxylic Acids), John Wiley & Sons, Inc, 2000. 90. M. M. Theron, J. F. R. Lues, "Organic acids and food preservation", CRC Press:Taylor & Francis Group, 2011. 91. B. H. Kim, J. Jang, S. W. Ko, "Durable press finish of cotton fabric using malic acid as a crosslinker", Fiber Polym.1,116-121, 2000. 92. R. L. Shriner, S. G. Ford, L. J. Roll., “Organic Syntheses”, ("Itaconic anhydride and itaconic acid" pp 70), 1931. 93. H. Hajian, W. M. W. Yusoff, "Itaconic acid production by microorganisms: a review", Current Research Journal of Biological Sciences. 7, 37-42, 2015. 94. C. Sudarkodi, K. Subha, K. Kanimozhi, A. Panneerselvam, "Optimization and production of itaconic acid using Aspergillus flavus", Adv Appl Sci Res.3, 1126-1131, 2012. 95. C. R. Soccol, L. P. Vandenberghe, C. Rodrigues, A. Pandey, "New perspectives for citric acid production and application", Food Technol Biotech. 44,141-149, 2006. 96. T. Furia, "EDTA in Foods – A technical review", Food Technology. 18,1874–1882, 1964. 97. A. A. Kadry, S. I. Fouda, A. M. Shibl, A. A. A. El-Asrar, "Impact of slime dispersants and anti-adhesives on in vitro biofilm formation of Staphylococcus epidermidis on intraocular lenses and on antibiotic activities", J. Antimicrob. Chemother .63, 480-484, 2009. 98. R. S. Lanigan, T. A. Yamarik, "Final report on the safety assessment of EDTA, calcium disodium EDTA, diammonium EDTA, dipotassium EDTA, disodium EDTA, TEA-EDTA, tetrasodium EDTA, tripotassium EDTA, trisodium EDTA, HEDTA, and trisodium HEDTA", Int. j. Toxicol. 21, 95-142, 2002.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1564
تعداد دریافت فایل مقاله : 29