استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی جهت حذف مواد رنگزا

نویسندگان

گروه تجزیه و ارزیابی مواد، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

رشد روزافزون جمعیت کشورها و فعالیت‌های صنعتی از یک سو و رعایت نکردن الزامات زیست‌محیطی از سوی دیگر، سبب شده ‌است تا در چند دهه اخیر، مقادیر زیادی از آلاینده‌ها از جمله مواد رنگزا به ‌واسطه عواملی نظیر دفع نامناسب پساب‌ها و ضایعات مراکز صنعتی، استفاده‌ وسیع از مواد رنگزا و غیره به منابع آب وارد شوند که بسیاری از آنها سمی و غیرقابل تجزیه‌ زیستی هستند. فناوری استفاده از نانوذرات فلزی صفر ظرفیتی در احیای آلاینده‌ها، حرکت جدیدی است که نسبت به روش‌های قبلی اقتصادی‌تر و کارآمدتر است. هدف از این مقاله، بررسی کاربرد این نانوذرات در حذف مواد رنگزا از پساب‌ها می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Dyestuffs elimination using nano zero-valent iron

نویسندگان [English]

  • Tahere Poursaberi
  • Mostafa Saadi
Analysis and evaluation of materials research group, Petroleum University of Technology