مروری بر روش های تهیه لایه های نازک دی اکسید تیتانیم برای استفاده در سل های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در دو دهه گذشته نسل سوم سل‌های خورشیدی یعنی سل‌های خورشیدی حساس به مواد رنگزا یا سل‌های گراتزل نسبت به سـل‌های سیلیکـونی به دلیل قیمت پایین تولید و راندمان نسبتا بالای تبدیل نور به جریان الکتریسیته بسیار مورد توجه قرارگرفته‌اند. یکی از بخش‌های مهم سل‌های خورشیدی حساس به مواد رنگزا لایه اکسید تیتان پوشش داده شده بر روی لایه FTO می‌باشد که نقش دریافت کننده الکترون تهیج یافته ماده رنگزا و انتقال آن به سطح FTO است. بنابراین تهیه و اعمال این لایه نقش بسیار مهمی در عملکرد سل‌های خورشیدی حساس به مواد رنگزا دارد. در اینجا هدف معرفی روش‌های مختلف در تهیه لایه‌های نازک اکسید تیتانیوم برای استفاده در سل‌های خورشیدی حساس به مواد رنگزا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of methods for the preparation thin layers of titanium oxide for using in dye-sensitized solar Cells

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Hosseinnezhad 1
  • Siamak Moradian 2
  • Kamaladin Gharanjig 1
1 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Techno, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In two decades, the third generation solar cells in other words, dye-sensitized solar cells or Geratzel cells to silicon cells due to lower production costs and relatively high efficiency of conversion of light to electricity is highly regarded. One of the most important sections of dye-sensitized solar cells is titanium dioxide layer coated on FTO, which the role this layer is the recipient of excited electron dye and transfer to FTO substrate. So the preparation and application of this layer have an important role in the performance of dye-sensitized solar cells. Develop and apply methods this layer is divided into two general classes as physical and chemical methods. The physical methods include laser pulses and spattering and the chemical methods include chemical vapor, sol-gel, dip-coating, spin coating, spray pyrolysis coating and electro-coating. The chemical methods are noteworthy for facility of doing, no need for wrapped laboratory equipment and conditions laboratory compared to the physical methods. Among chemical methods, sol-gel method is important over other chemical methods due to possibility of control of thickness and properties of prepared layer with facility and high accuracy. The aim of the present paper is presentation methods the preparation of titanium dioxide thin films for dye-sensitized solar cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye-sensitized solar cells
  • Photovoltaic properties
  • Titanium dioxide
  • Sol-Gel
  • Laser pulses