کاربرد پوشش‌های سطح برای حفاظت از گنجینه‌های تاریخی فرهنگی

نویسندگان

1 گروه پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

هدف این مقاله بررسی کلیه روش‌های کاربردی بر پایه پوشش‌های سطح برای حفاظت از گنجینه‌‌ها‌ و میراث فرهنگی می‌باشد. در این مقاله، در ابتدا ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی بیان می‌شود و سپس انواع میراث فرهنگی شامل منسوجات، چرم، چوب، فلز، ابنیه سنگی معرفی می‌گردد و روش‌‌های کلی حفاظت از آنها بیان می‌شود. در مورد پوشش‌‌های مختلف مورد استفاده برای حفاظت از میراث فرهنگی، ویژگی‌‌های بسیار مهمی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرند. از بین انواع پوشش‌‌ها، پوشش‌‌های آکریلیکی گرمانرم، پوشش‌‌های فلوئورینه، سیلانی و هیبریدی بهترین سامانه‌های پوششی محسوب می‌‌شوند که کاربردهای زیادی در محافظت از میراث فرهنگی پیدا کرده‌‌اند. همچنین، انواع پوشش‌های مقاوم در برابر شرایط بیرونی، سامانه‌‌ها‌ی ابرآب‌گریز و خودتمیزشونده، پوشش‌های ضدباکتری و ضد قلیا مناسب برای انواع ابنیه و اشیا فرهنگی معرفی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Surface Coating in order to Protect Cultural Heritage Assets

نویسندگان [English]

  • Hosein Yari 1
  • Pooneh Kardar 2
1 Surface coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
2 Surface coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The current report aims at reviewing the all coating-based methods to protect the cultural heritage assets. At first, the necessity of protection for cultural heritage assets is proposed. Then, all types of cultural heritage objects including textiles, papers, metals, leathers and … are introduced. Finally, general protection procedures are proposed. The main characteristics and requirements which have to be used in coating of cultural heritage objects are explained. Among various coating systems, Acrylic, Fluorinated resins, silanes, hybrid coatings are introduced that can be good candidates for cultural heritage protections against various harsh environments. In addition different functional coatings (like self-cleaning, weathering resistant, anti-bacterial, …) are proposed for cultural heritage protection purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural heritage
  • Protection
  • Surface coatings
  • Self-cleaning
  • anti-bacterial