پرسش‌های متداول

این نشریه چه نوع مقالاتی را می‌پذیرد؟

مقالات ترویجی و در برخی موارد ترجمه ای

ایا نویسنده مسول مقاله می بایست حتما عضو هیات علمی باشد؟

بله