لعاب تزئینی لوستر

نویسنده

گروه رنگدانه‌های معدنی و لعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

با چشم‌اندازه آنکه لعاب لوستری جلوه خاصی از انعکاس فلزی به سطوح کاشی می‌تواند ‌بدهد و از نظر تزئینی منحصر به‌فرد می‌باشد و تاکنون بیشتر در صنایع ظروف سرامیکی و سفالی به‌کار گرفته ‌شده‌است، این طرح پیشنهاد و تعریف گردید. این طرح با توجه به لعاب‌های کاشی که به‌طور کلی دارای خصوصیات دمایی بالاتری نسبت به لعاب‌های ظروف سرامیکی و سفالی هستند، ابتدا با طراحی فرمولاسیون لعاب لوستری مناسب، یعنی دما بالا شروع گردید. هدف اصلی در تحقیقات نفوذ لایه لوسترساز و انعکاس لوستری بر روی سطوح کاشی بود، که به‌طور محدودی در این زمینه صنعتی کار شده‌بود. برای شروع طراحی لعاب پایه نفوذ پذیر که بر روی لعاب کاشی قرار می‌گیرد، طراحی و ساخته‌شدند. سپس ادغام لعاب پایه و لوسترساز در یک دوره حرارتی انجام گرفت. برای تسریع کار و بررسی دقیق‌تر در خصوصیات نوری و انعکاسی لعاب لوستری از شیشه‌های شفاف به‌جای لعاب بهره‌گرفته‌شد. با توجه به فقدان امکانات کوره کنترل اتمسفر احیایی، سعی شد که شرایط احیائی لازم در فرمولاسیون را، با افزودن مواد احیاءکننده و آلی احیائی و یا به‌طور مصنوعی در حضور کربن یا گوگرد در کوره عملیات حرارتی به‌وجود آورد. نتایج تا حد زیادی موفق‌آمیز بودند و انعکاس لوستری در نمونه‌ای آزمایشی ایجاد گردید. نتایج آزمایش‌های نور سنجی بیانگر انعکاس زرد طلائی در خصوص لعاب‌های لوستری بر پایه نقره بودند. این طرح می‌تواند راه‌گشایی برای ادامه طرح‌های تکمیلی در زمینه‌های لوسترسازهای دما بالا، کنترل شرایط احیائی در داخل و در محیط کوره و یا مشابه آن، باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetic luster glazes

نویسنده [English]

  • Hasan Ahmadi moghadam
Department of Inorganic Pigments and Glaze, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

This project was defined and proposed, with the view to luster glaze would reveal exclusive aesthetic reflection to tiles. So far, there has not been serious attempt to study luster paints for tiles. Thus, the research began with study of literature review about luster paint on ceramic and the historical bases. The main goals were to achieve interfacial defusion and luster reflection resulted from the metal salts reduction, for which, in corresponding industies, little consideration was devoted to it. Due to the lack of provision of a furnace with reducing atmosphere, two routs were tried; first to include reducing agents in the luster formula, either in the base glass part or in luster layer paint, second to mix chemicals such as: sulfur or carbon coke powder with luster compounds, in order to creat reducing condition in the furnace. The results were to some extend satisfactory, specially, when reducing salts were employed. The observed brown, green and golden reflections were, due to the presence of copper, silver and copper silver salts in the formula. The resume of the study in the project can leads us to relatively high temperture luster suitabe for lustering tiles.