بهبود پایداری نوری پوشش‎های سطح به کمک فناوری نانو

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

4 گروه پژهشی پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مطالعه، تخریب نوری پوشش‎های سطح در اثر مواجه با نور خورشید و روش‎های مختلف جلوگیری از تخریب پوشش‎ها مورد بررسی قرار می‎گیرند. مواد آلی مرسوم مورد استفاده دارای معایب گسترده‎ای هستند، لذا این مطالعه به بررسی بهبود پایداری فوتوشیمیایی پوشش‎های سطح توسط نانو ذرات معدنی تمرکز می‎کند. ابتدا سازوکار‎های بازدارندگی نانو ذرات بر تخریب نوری پوشش‎‎ها، که شامل جذب و انتشار نور است، بیان می‎شود و سپس در ادامه اثرات نانو ذرات مختلف از جمله اکسید تیتانیوم، اکسید روی، اکسید سریم، سیلیکا و ذرات کربنی بر تخریب نوری پوشش‎ها مورد بررسی قرار می‎گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancement of surface coatings photo stability by aid of nanotechnology

نویسندگان [English]

  • Mohammamd Mahdavian Ahadi 2
  • Hosein Yari 3
  • Bahram Ramezanzadeh 4
2 Department of Surface Coating and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
3 Surface coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
4 Surface Coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, coatings photo-degradation due to sunlight exposure studied and different approaches caused to protect against photo-degradation have been studied . Since conventional organic absorbers have some defects in this regard, this research has been focused on the improvement of photo chemical stability of coating by inorganic nanoparticles. Firstly, protection mechanisms of nano-particles including absorbing and scatternig of UV beams is described and then the effect of different types of nano-particles like, TiO_2, ZnO, CeO_2, Silica and carbon particles on coating’s photo-degradation are reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Photo-degradation
  • coating
  • Inorganic UV- blocking agent