نویسنده = طاهره پورصابری
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در جداسازی و حذف مواد رنگزا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 37-46

مصطفی حسنی سعدی؛ طاهره پورصابری


2. جداسازی مغناطیسی مواد رنگزا از محیط‌های آبی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 33-40

طاهره پورصابری؛ مصطفی حسنی سعدی


3. استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی جهت حذف مواد رنگزا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 41-48

طاهره پورصابری؛ مصطفی حسنی سعدی