داوران

 نشریه مطالعات در دنیای رنگ به دنبال انتشار مقالات علمی پژوهشی و ارائه صرف داده‌های تجربی حاصل از کارهای عملی نویسنده نمی‌باشد. مقالات مورد پذیرش این نشریه باید دارای ساختار مروری بوده و از چهارچوب ذیل پیروی نمایند:

 

  • موضوع مقالات دربرگیرنده یافته های نوین، نوآوری ها و چالش ها و راه کارها در جامعه علمی- صنعتی رنگ باشد.
  • انسجام مطالب ، کیفیت و روان بودن متن ،گرد آوری جامع و استفاده از منابع  جدید حائز اهمیت است.
  • داشتن نتیجه گیری، شامل تحلیل کلی از محتوای مقاله الزامی است.

 

همچنین مقالات ترجمه ای در شرایط خاص قابل قبول می­باشد:

 

در مورد مقالات ترجمه ای، انتخاب موضوعاتی کلیدی، نوین و جامع که مخاطبین وسیعی را در حوزه رنگ داشته باشد، ضروری است. روان بودن ترجمه و مطابقت مناسب با اصل مقاله حائز اهمیت است.

 

در مورد اهداف، چشم‌انداز و استانداردهای نشریه توضیحات کاملی در بخش راهنمای نویسندگان  آورده شده است. تمام نسخه‌های ارسال شده برای داوری ارسال می‌شود، مگر آنکه مقاله ارسالی خارج از اهداف نشریه بوده و یا آنکه سوء رفتار نویسنده (سرقت ادبی) محرز شود.

  • تمام مقالات ارسال شده توسط دو یا سه داور متخصص در آن حوزه بررسی می‌گردد و نظرات براساس پذیرش، تجدید نظر و یا رد اعلام می‌گردد. انتظار می‌رود داوران رفتار سوء نویسنده مانند سرقت ادبی و یا هر رفتار غیر اخلاقی دیگر را به سردبیر اطلاع دهند.
  •  در صورت ارسال فایل جداگانه به نشریه از طریق ایمیل یا تلفن اطلاع رسانی گردیده و نام خود را از کامنت‌ها پاک نمایید. 

سال همکاری

سمت

نام داور

97-99

گروه رنگدانه‌های معدنی و لعاب- پژوهشگاه رنگ

احمدی مقدم، حسن

98-99

دانشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان اصفهان

احمدی، حسین

97-98

دانشکده فرش- دانشگاه هنر تهران

احمدی، زهرا

98

پژوهشگاه نفت

ادیبی، مینا

97-98

گروه رنگ و روکشهای سطح، پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

ارشاد لنگرودی، امیر

97

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز،

آزادبه، مازیار

97-99

گروه رنگدانه‌های معدنی و لعاب- پژوهشگاه رنگ

اعرابی، امیرمسعود

97-99

گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ

امینی، رضا

98-99

گروه شیمی، دانشگاه گیلان

انصاری، رضا

97-99

گروه فیزیک رنگ- پژوهشگاه رنگ

انصاری، کیوان

98-99

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

آیتی، بیتا

۹۹

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

ایزدان، حسین

۹۷

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند

بارانی، حسین

97-99

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ-دانشگاه امیرکبیر

باغشاهی، سعید

99-98

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

بیدکی، سید منصور

98-97

گروه رنگ و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پازکی‌ فرد، شهلا

97-99

گروه رزین و مواد افزودنی- پژوهشگاه رنگ

پیشوایی، ملیحه

98-99

دانشکده معماری  و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان

تدین، بهاره

97-99

گروه فیزیک رنگ- پژوهشگاه رنگ

جعفری، راضیه

97-98

دانشگاه صنعتی ارومیه، گروه مهندسی شیمی

جلیل نژاد، الهام

97-99

گروه علوم و فناوری چاپ- پژوهشگاه رنگ

جلیلی، مجتبی

98-97

دانشکده نساجی دانشگاه یزد

حسن زاده، مهدی

97-99

گروه مواد رنگزای آلی- پژوهشگاه رنگ

حسین نژاد، م‍ژگان

97-98

گروه رنگدانه معدنی و لعاب- پژوهشگاه رنگ

حسینی زری، مریم

98-99

دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی قم

خادم زاده، جعفر

/97-98

دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد

خامنه اضل، شاهین

97-99

گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ

خمسه، سارا

97-99

دانشکده مهندسی نساجی-دانشگاه یزد

خواجه مهریزی، محمد

۹۷

دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد

دامادی، رضا

۹۷

گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد، ایران

داوری نژاد مقدم، مسعود

97-99

گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ

رستمی، مهران

97-99

گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ

رسولی، سوسن

97-99

گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ

رمضانزاده، بهرام

97-99

گروه مواد رنگزای آلی- پژوهشگاه رنگ

روحانی، شهره

97-98

گروه مهندسی پلیمر ، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی

زارعی، داود

97-99

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

سالم، شیوا

۹۷

دانشگاه هنر تهران

سامانیان، کورس

99-۹۷

پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سامعی، حسن

۹۷

پژوهشگاه استاندارد

سمنانی رهبر، روح الله

97-98

دپارتمان مهندسی عمران و معماری دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر –دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس ایران

شریفی، مرتضی

۹۷

گروه مهندسی مواد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

شفیعی بافرانی، مهدی

97-99

دانشکده فنی و مهندسی علی آباد، دانشگاه گلستان

شکی، هانیه

97-99

گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

شمس ناتری، علی

97-98

دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

شیخ زاده، محمد

97-99

گروه رزین و مواد افزودنی- پژوهشگاه رنگ

شیرکوند هداوند، بهزاد

97-98

گروه مواد رنگزای آلی- پژوهشگاه رنگ

صادقی کیاخانی، موسی

99-97

گروه فرمولاسیون و توسعه کاربرد مواد شیمیایی و پلیمری، پژوهشکده توسعه فناوری های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت

صالحی، محمدمهدی

97-98

گروه رنگرزی و مواد اولیه، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،

صفاپور، سیامک

97-99

گروه فیزیک رنگ، پژوهشگاه رنگ

صفی، مهدی

99-97

گروه علوم و فناوری چاپ، پژوهشگاه رنگ

عطایی فرد، مریم

۹۷

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مواد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

علم‌خواه، حسن

98-97

گروه محیط زیست، پژوهشگاه رنگ

علیا، محمدابراهیم

98-99

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

عیوض محمد لو، حسین

98-99

گروه صنایع چوب ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

غفرانی، محمد

۹۷

گروه مهندسی مواد، دانشگاه مراغه

فرزانه، امیر

۹۸

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان،

قاسمی سیچانی، مریم

97-99

گروه رنگدانه معدنی و لعاب- پژوهشگاه رنگ

قاسمی، ابراهیم       

97-99

گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ

قراگوزلو، مهرناز

97-99

گروه مواد رنگزای آلی- پژوهشگاه رنگ

قرنجیگ، کمال الدین

97-99

گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ

قهاری، مهدی

97-99

گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ

کاردر، پونه

97-99

گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ

گنجایی ساری، مرتضی

97-99

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محسنی بزرگی، محسن

97-99

گروه نانوفناوری رنگ- پژوهشگاه رنگ

محمد رائی نایینی، محسن

97-98

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمدزاده عطار، محمد رضا

97-99

گروه محیط زیست- پژوهشگاه رنگ

محمودی، نیازمحمد

۹۷

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

مسعود، محمد

97-99

 

منتظری، شادی

۹۸

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

مهدوی، سعید

97-99

گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ

مهدویان احدی، محمد

97-99

گروه فرش، دانشگاه صنایع دستی،‌ دانشگاه هنر اصفهان

مهیار، فروغ

97-98

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

نادری، رضا

97-99

گروه رزین و مواد افزودنی- پژوهشگاه رنگ

نجفی، فرهود

97-99

دانشکده مهدسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

نصوری، کمیل

۹۷

گروه پوشش‌های سطح و خوردگی- پژوهشگاه رنگ

یاری، حسین

97-99

گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

یزدی، مهدی

98-99

گروه محیط زیست- پژوهشگاه رنگ

یوسفی لیمائی، نرگس