فرایند پذیرش مقالات

مطالب مورد استفاده در نشریه علمی مطالعات در دنیای رنگ به دو بخش اصلی تقسیم می­ گردد:

1-  مقالات علمی که شامل تالیف و گردآوری و در برخی مواقع ترجمه یک مقاله مروری می ­باشند. برای دریافت راهنمای تدوین مقالات بر روی لینک تدوین مقاله کلیک نمایید.
2- مطالب مفید و موثر متنوعی که برای جامعه رنگ ایران ضروری است. این مطالب شامل دسته­ های بسیار گسترده­ ای از قبیل تازه­ های علم و فناوری، راهکارهای مدیریتی و... می ­باشند. در نگارش این نوع مطالب آزادی عمل نویسندگان بیشتر است و بوسیله خود نشریه مورد ویرایش قرار خواهند گرفت.
3- در صورت تمایل به ارسال مقاله ترجمه ای لطفا پیش از ارسال با سردبیر هماهنگی های لازم صورت دهید.
 

نسخه PDF گردش مقاله را دریافت نمایید.