درباره نشریه

نشریه مطالعات در دنیای رنگ نشریه‌ای است علمی که با رویکرد ترویج و اشاعه هر چه بیشتر علم و فناوری در میان جامعه رنگ ایران به هدف ایجاد بستری مناسب برای تبادل نظر تمامی صاحب نظران و اساتید این علم منتشر می­‌شود. آغازگر و صاحب امتیاز این فصلنامه موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ می‌باشد اما دست اندرکاران آن تمامی اعضای این جامعه وسیع می‌باشند. دنیای رنگ تلاش دارد تا با همراهی و همدلی تمامی اعضای این جامعه تریبونی برای تمامی نظرات مورد نیاز این علم در کشور باشد. در این راستا نشریه دنیای رنگ از تمامی اساتید، دانشجویان، پیشکسوتان، صاحب نظران، متخصصین و علاقه مندان علم رنگ دعوت می­‌کند تا با همکاری و همیاری در راستای اهداف نشریه و پیشرفت هر چه بیشتر کشور عزیزمان بکوشند.قابل ذکر است نشریه مطالعات در دنیای رنگ بدنبال انتشار مقالات علمی پژوهشی نمی‌باشد. مقالات مورد پذیرش این فصلنامه باید دارای ساختار مروری بوده و در زمینه‌های مرتبط با علوم، فناوری، مهندسی رنگ، مواد رنگزا، فرآیندهای رنگ‌کردن و پوشش باشد.

 

 

نشریه علمی  مطالعات در دنیای رنگ
Journal of Studies in Color World
صاحب امتیاز : پژوهشگاه رنگ  با همکاری انجمن علمی رنگ ایران

 

ترتیب انتشارفصلنامه
روش: ترویجی
زمینهفنی مهندسی/مهندسی رنگ، پلیمر،شیمی، نفت
زبان: فارسی، انگلیسی
محل انتشار: تهران
مدیر مسوول: پروفسور زهرا رنجبر

 سردبیر نشریه: پروفسور زهرا رنجبر

 مدیر اجرایی نشریه: دکتر مریم عطایی فرد

 ویراستار: دکتر بهزاد شیرکوند هداوند

 طراحی و صفحه آرایی: فاطمه اوشنی

 شاپا چاپی:  7278 - 2251

 شاپا الکترونیکی: 2223 - 2383

ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0.482