نویسنده = محمد رضا صائب
تعداد مقالات: 4
1. پوشش‌های تابش‌پز بر پایه پلیمرهای پرشاخه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-23

مطهره کرامتی نیا؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب


2. مروری بر کاربردهای پلی آمیدوآمین درخت سان در حوزه رنگ و صنایع وابسته

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-48

مطهره کرامتی نیا؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب


3. مروری بر پلی استرهای پرشاخه آلیفاتیک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 11-20

علیرضا ملکیان؛ بهزاد شیرکوند هداوند؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب


4. روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا در تولید تونر الکتروفتوگرافی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-32

سیده فاطمه اندامی؛ مریم عطایی فرد؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب