نویسنده = مطهره کرامتی نیا
تعداد مقالات: 2
1. پوشش‌های تابش‌پز بر پایه پلیمرهای پرشاخه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-23

مطهره کرامتی نیا؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب


2. مروری بر کاربردهای پلی آمیدوآمین درخت سان در حوزه رنگ و صنایع وابسته

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-48

مطهره کرامتی نیا؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب