نویسنده = امیرعلی مصطفوی موسوی
تعداد مقالات: 1
1. نانو رنگدانه‌های دی اکسید تیتانیم سیاه: سنتز، ویژگی‌ها و کاربردها

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-38

سارگل گندمی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی بقایی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی؛ امیرعلی مصطفوی موسوی