کلیدواژه‌ها = پوشش‌های تابش‌پز
تعداد مقالات: 2
2. پوشش‌های تابش‌پز بر پایه پلیمرهای پرشاخه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-23

مطهره کرامتی نیا؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب