کلیدواژه‌ها = شبکه‌ی پلیمری سه‌بعدی
تعداد مقالات: 1
1. پوشش‌های تابش‌پز بر پایه پلیمرهای پرشاخه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-23

مطهره کرامتی نیا؛ فرهود نجفی؛ محمد رضا صائب