مواد رنگزای آلی برای استفاده در سلول خورشیدی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

امروزه سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا بر اساس مواد رنگزای آلی به دلیل قیمت پایین تولید و راندمان نسبتاً بالای تبدیل نور به جریان الکتریسیته بسیار مورد توجه قرارگرفته است. تعدادی از طبقات مواد رنگزای آلی به دلیل ساختارهای شیمیایی خاص و ویژگی‌های فوتوولتایی برای استفاده در سلول خورشیدی پیشنهاد شده‌اند. برای بدست آوردن شرایط بهینه برای تولید سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا، لازم است یک ساختار آلی مناسب طراحی شود تا علاوه بر تولید قابل قبول الکتریسیته و ثبات نوری بالا دارای جذب مناسب بدون ایجاد تجمع روی لایه‌های اکسید تیتان نیز باشد. در اینجا هدف ارائه ساختارهای مواد رنگزای آلی مطلوب در تهیه سلول خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organic dyes for Using in Dye-sensitized solar cells

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Hosseinnezhad 1
  • Siamak Moradian 2
1 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Techno, Amirkabir University of Technology