بازیابی آلومینا از لجن رنگ صنایع خودروسازی

نویسندگان

دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

لجن رنگ صنایع خودروسازی به علت وجود فلزات سنگین و مواد سمی دیگر دارای پتانسیل آلودگی بالایی است و دفع نادرست آن موجب آلودگی محیط زیست می‌شود. بازیافت و استفاده مجدد از آن ضمن کاهش هزینه‌های دفع، منجر به کاهش بار آلودگی در محیط زیست خواهد شد. مقاله حاضر، ارائة روشی جدید برای بازیابی ترکیب اصلی لجن رنگ می‌باشد. برای تعیین انواع و غلظت عناصر در لجن رنگ آزمایش XRF انجام شد. نتایج نشان دادند که آلومینا به میزان قابل توجهی در لجن رنگ وجود دارد. آلومینا از جمله ترکیباتی است که کاربردهای گوناگونی در صنایع مختلف دارد، به لحاظ قیمت بالا، پیشنهاد روشی اقتصادی که از لحاظ زیست محیطی نیز قابل قبول باشد، ضروری است. بر اساس مطالعات انجام شده از میان روش‌های مرسوم جدایش مغناطیسی، فلوتاسیون، بازیابی از محلول و لیچینگ، روش لیچینگ می‌تواند به‌عنوان روشی موثر در استحصال آلومینا از لجن رنگ به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alumina recovery from paint sludge in automotive industries

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Khezri
  • Fatemeh Abdolah
Facuality of Environmental Research, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran