مروری بر پوشش‌های سیلیکات معدنی غنی از روی: بخش دوم

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادان

2 گروه پلیمر، دانشگاه آزاد اتسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشکده مهندسی نفت شهید تندگویان، دانشگاه صنعت نفت آبادان

چکیده

استفاده از پوششهای معدنی غنی از روی - به تنهایی یا به عنوان پرایمر سیستمهای چندلایه- طی قرن اخیر از شیوه های کارآمد برای پیش گیری از خوردگی سازه های فولادی در اتمسفرهای خورنده بوده است. تخلخل ذاتی این پوششها باعث شده تا با گذشت زمان، محصولات خوردگی روی در حفرات سطح گیر کنند و مکانیسم حفاظت گالوانی آنها به تدریج جای خود را به سدکنندگی بدهد. داشتن ساختاری معدنی و نزدیک به طبیعت و توانایی تغییر حفاظت فعال- سدی کلید دوام و کارایی ضدخوردگی عالی این پوششها است. این مقاله به به بررسی مکانیسمهای حفاظتی، الکتروشیمی حفاظت کاتدی، رنگدانه روی، محصولات خوردگی روی، افزودنیها، ارزیابی عملکرد و برخی پیشرفتها در زمینه پوششهای غنی از روی اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Inorganic Zinc-Rich Silicate Coatings: II

نویسندگان [English]

  • Mohammadnaser Kakaiee 1
  • Iman Danaee 3
1 Facuality of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology Abadan
3 Abadan Faculty of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology