بررسی حذف رنگزا های آلی از پساب های صنعتی توسط نانوجاذب ها

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

تاکنون روش های مختلفی از جمله جذب سطحی برای حذف مواد رنگزای آلی بکار گرفته شده است. با معرفی و گسترش فناوری نانو، علم محیط زیست نیز بی تأثیر از آن نمانده است. تحقیقات جدیدی در استفاده از مواد در ابعاد نانو شامل نانوذرات و نانولوله های کربن به عنوان جاذب صورت گرفته است و کارایی بالای نانوجاذب ها در جذب مواد آلی از پساب ها به دلیل برخورداری از مساحت سطح ویژه بالا ثابت شده است. در این مقاله تأثیر عواملی چون خصوصیات نانوجاذب ساختار و مورفولوژی سطح، مقدار نانوجاذب، pH محلول، دما، ویژگی های ماده جذب شونده مقدار، ساختار، اندازه مولکول، بار الکتریکی یون در میزان جذب مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایزوترم جذب، سینتیک جذب و احیای نانوجاذب ها مورد بحث واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Dyes Removal from Industrial Wastewaters by Nano Adsorbents

نویسندگان [English]

  • Farzali Farzaneh Kondori 1
  • Khashayar Badii 2
  • Miresmaieel Masoomi 1
2 Department of Environmental Research, Iinstitute for colorants print coatings