پلی استریفیکاسیون رادیکالی در سیستم های دو جزئی 2K

نویسنده

مهندس فروش، شرکت شیمیایی تاک رزین کاوه

چکیده

از ترکیب خواص شیمیایی اکریلیک و پلی استر می توان به سیستم هایی با VOC پایین دست یافت. با استفاده از گیلیسیدیل نئودکانوئیت به عنوان حلال کمکی در واکنش پلیمریزاسیون می توان رزین هایی برای تولید پوشش نهایی با سرعت خشک شدن بسیار بالا و خواص ظاهری فوق العاده تولید نمود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1391.2.1.7.2

عنوان مقاله [English]

Radical polyesterifications for 2k systems

نویسنده [English]

  • Rozhin Aliehyaiee
Taak Rasin Kaveh Chemical