بررسی اثر نانولوله های کربنی بر خواص پوشش های آلی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در سال های اخیر مطالعه برروی پوشش های حاوی ذرات نانو به شدت گسترش یافته است.استفاده از ذرات نانو در پوشش های آلی موجب بهبود خواص الکتریکی و مکانیکی آن می شود .یکی از بهترین گزینه ها برای بهبود خواص پوشش های آلی استفاده ازنانولوله های کربنی با خواص منحصربه فرد است. رسانایی گرمایی و الکتریکی ،مقاومت خوب و نسبت طول به قطربسیار بالای این ماده باعث بهبود خواص پوشش های آلی می شود. از زمان کشف نانو لوله های کربنی، این ماده بدلیل خواص منحصر به فرددر بیشتر از 30 ماتریس پلیمری از جمله اپوکسی، پلی یورتان، پلی متیل متاکریلات و... مورد استفاده قرار گرفته است و اثر آن در بهبود خواص این پوشش ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of carbon nanotubes on properties of nanocomposites

نویسندگان [English]

  • Mahla Zabet 1
  • Siamak Moradian 2
  • Zahra Ranjbar 3
1 Department of Polymer Engineering, Amir Kabir University of Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Techno, Amirkabir University of Technology
3 Surface Coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Recently application of nano technology in different kind of coatings has been developed rapidly. Using nanoparticles in organic coatings will result in improving their electrical and mechanical properties. Carbon nanotubesCNT, with their unique properties, are one of the best candidates to improve the organic coating properties like thermal and electrical conductivity. Great strength and very high aspect ratio of CNT are the main reasons for improvement of organic coatings properties. In this paper using CNT in more than 30 type of polymeric matrix such as epoxy, poly urethane, methyl methacrylate has been reviewed. Due to unique properties of CNT, it could improve the mechanical and electrical properties of the polymeric matrix.