نقاط کوانتومی: ساخت تا کاربرد

نویسندگان

1 پژوهشکده مهندسی رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 پژوهشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

در سال‌های اخیر، تولید نقاط کوانتومی به دلیل خواص ویژه نوری، شیمیایی و الکتریکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روشهای سنتز این نانو ذرات در دو دسته : روش ارگانومتالیک و روش آبی قرار می گیرند. از آن جایی که نقاط کوانتومی حاصل از روش آبی، حلالیت بالایی در محیط آبی دارند اغلب برای کاربردهای پزشکی از آن‌ها استفاده می‌گردد. این نانوذرات نیمه رسانا با توجه به خواص منحصر بفردشان در زمینه‌های گوناگونی از قبیل سلول‌های خورشیدی، LED، سنسورهای نوری و ... کاربرد دارند. در حال حاضر بیشترین کاربرد آن‌ها به عنوان سنسورهای زیستی در پزشکی و در تصویربرداری سلولی می‌باشد. تمرکز اصلی در بحث حاضر، بیشتر بر روی معرفی نقاط کوانتومی، نحوه ساخت و کاربردهای آن‌ها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1391.2.2.3.0

عنوان مقاله [English]

Quantum dots: Synthesis to application

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Taherian 1
  • Aliasghar Sabbagh Alvani 2
  • Farzane Tabatabaee 3
  • Reza Salimi 2
  • Shima Moosakhani 3
1 Department of Color and Plymer Engineering, Amir Kabir University of Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In recent years, synthesis of quantum dots has been the subject of intense research because of their optical, chemical and novel electronic properties. There is two general routes for synthesis of these nanoparticles: organometallic and aqueous. Since quantum dots which are produced by aqueous route are soluble, they can be used in biological applications. The unique properties of semiconductor nanoparticles led them to use in several fields such as solar cells, light emitting diods LED, optical sensors and etc. Todays they have been used frequently as biosensors in medicine and cellular imaging. The main purpose of this paper is to introduce quantum dots, their synthesis and applications.