مروری بر پوشش‌های پلیمری خود ترمیم کننده: پوشش‌های خود ترمیم کننده پایه کپسولی

نویسندگان

1 گروه مهندسی رزین و افزودنی‌ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

افزایش طول عمر و اطمینان در کارکرد پوشش‌ها از اهمیت بالایی در صنایع گوناگون برخوردار است، با معرفی پوشش‌های خود ترمیم کننده گام بزرگی در افزایش طول عمر پوشش‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از آسیب دیدگی پوشش‌ها برداشته شده است. تا به امروز سیستم‌های خود ترمیم کننده با سه سامانه مشخص شده اند : سیستم‌های بر پایه کپسول ، سیستم‌های آوندی و سیستم ذاتی . در هر سه مورد ذکر شده فرایند ترمیم پیامد آسیب به ماتریس می باشد و به صورت خودکار و بدون دخالت فرد انجام می‌شود. تمام پلیمرها از گرما نرم گرفته تا گرما سخت پتانسیل خود ترمیم کنندگی را دارند. در کار حاضر سه دسته مواد خود ترمیم کننده مختصرا بیان می شوند و سیستم پایه کپسولی به تفصیل بحث شده و انواع سامانه‌های پایه کپسولی، مکانیزم عملکرد این دسته، موارد تاثیر گذار و ... ذکر خواهند شد. در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در رابطه با بهبود روش سنتز و کارایی این گونه مواد صورت گرفته است، با این وجود محققان با دشواری‌هایی رو به رو هستند که در کار حاضر به آنها نیز پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on self-healing polymeric coatings: capsule based self-healing coatings

نویسندگان [English]

  • Ehsan Babaie 1
  • Maliheh Pishvaei 2
  • Frhood Najafi 2
1 Department of Resins and Additives, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Resins and Additives, Institute for Color Science and Technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-healing coatings
  • Microcapsule
  • Synthesis
  • In-situ Polymerization