بررسی اثر رنگ دهی و شارژپذیری رنگدانه های مورد استفاده در تونرهای الکتروفتوگرافی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

از آنجا که امروزه استفاده از فناوری چاپ و کپی برداری به روش الکترو فوتوگرافی به طور فزاینده ای در حال رشد است، مرکب مورد استفاده در این نوع فناوری که اصطلاحاً به آن تونر گفته می شود ،نیز مورد توجه فراوان محققین قرار گرفته است. تا چندی پیش فقط نسخه های چاپی سیاه و سفید در دسترس عموم بوده است و این در حالیست که نسخه های رنگی برای کاربران بسیار جذاب تر و دارای اهمیت بیشتری هستند. رنگدانه ها و رنگینه ها به عنوان ماده رنگزا در تولید تونر رنگی تاثیر بسزائی داشته و با توجه به مقدار مصرف آنها، بر میزان شارژپذیری ذرات تونر نیز موثر هستند. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی اثر رنگ دهی رنگدانه های مورد استفاده، نحوه تاثیر آنها بر میزان شارژپذیری ذرات تونر نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of color tinting and tribocharging of colorant used in electrophotographic toner

نویسندگان [English]

  • Zahra Bazrafshan 1
  • Maryam Ataeefard 2
  • Farahnaz Nourmohammdian 3
1 Department of Printing Science and Technology , Institute for Color Science and Technology
2 Department of Printing Science and Technology , Institute for Color Science and Technology
3 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology