استفاده از مایعات یونی در سلول‌های خورشیدی حساس به مواد رنگزا

نویسندگان

پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

کلیات فناوری سلول‌های خورشیدی حساس به رنگ1، شامل ساختار کلی و مشخصات اجزای مختلف آنها و نتایج کارهای تحقیقاتی انجام شده اخیر در مورد جایگزینی حلال‌های مورد استفاده در این سامانه‌ها با مایعات یونی ارائه شده است. انواع مختلف مایعات یونی، مزایای آنها نسبت به حلال‌های مرسوم در این سامانه‌ها و چالش‌های استفاده از آنها و همچنین روش‌های بهینه سازی کارایی مایعات یونی در سلول‌های خورشیدی حساس به رنگ مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Ionic Liquids in Dye Sensitized Solar Cells

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdizadeh
  • Mina Adibi
Faculity of Science and chemical Technology, Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

General aspects of Dye Sensitized Solar Cells (DSC) including their general structure and specifications of different components as well as a review of recent work carried out concerning the substitution of organic solvents in DSCs with ionic liquids has been presented. Different ionic liquids used and their advantages compared with conventional organic solvents and different methods of modifications of ionic liquid performance in DSC systems have also been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye Sensitized Solar Cells-Ionic Liquids- Electrolyte-Pigment