بررسی مواد رنگزای آلی مورد استفاده در اسباب بازی‌ها: کاربردها و روش‌های شناسایی

نویسندگان

گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

رنگزاهای آزو یکی از بزرگترین گروه رنگ های سنتیتیک می باشند که با توجه به حجم مصرفی بالا،سهولت تولید و طیف وسیع رنگی این رنگزا های آلی در صنایع مختلف پلاستیک سازی،چرم سازی،داروسازی و غیره ،کمتر به سرطان زا بودن آنها توجه می شود. بنابراین لازم است با استفاده از روش های دقیق و آنالیتیکی مانند روش های کروماتوگرافی با عملکرد بالا HPLC، گاز کروماتوگرافی کوپل شده با اسپکتروفتومتری جرمی GC-MS ویا روشهای پیشرفته و یا حتی پیچیده تر مثل، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا - یونیزاسیون شیمیایی با فشار اتمسفری- طیف سنجی جرمی MS-APCI- HPLC استخراج مایکروویو MAE،استخراج با سیال فوق بحرانی SFE ، اسپکتروفتومتر جرمی چهار قطبی سه گانه با آشکار ساز یونیزاسیون الکترو اسپری HPLC-ESI-MS ،تعیین آزوی ممنوع شده در محصولات مختلف بخصوص اسباب بازی ها که در تماس با دهان کودک است ارزیابی شود. بطور کلی، اندازه گیری رنگ های آزو شامل مراحلی از قبیل آماده سازی، استخراج و نهایتا تعیین مقدار کردن آنها با روش های دستگاهی خواهد بود.در این مقاله سعی شده است که به مزایا و معایب رنگزاهای آلی، روش های استاندارد جهت تعیین مقدار فلزات بکار رفته در رنگ اسباب بازی ها و سنجش کمی رنگ آزو بپردازیم.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of organic dyes using in toys applications& identification methods

نویسندگان [English]

  • Behnaz Akbari
  • Mohammad Ebrahim Olya
Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology