مروری بر روشهای کنترل جلوه ظاهری روکشهای سطح خودرویی

نویسندگان

گروه فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

کنترل جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی برای شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. دراین راستا دستیابی به شاخص ‌ها و استانداردهایی که به بهترین نحو جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی را تشریح نمایند و با نتایج ارزیابی بصری همخوانی داشته باشند تبدیل به مسئله‌ای چالش برانگیز شده است. در حال حاضر هر یک از شرکت ‌های خودروسازی شاخص‌ها و استانداردهایی را با حدود رواداری معین تعریف نموده‌ و با استفاده از آنها ارزیابی جلوه ظاهری را انجام می دهند. این شاخص‌ها ترکیبی از مهمترین صفات هندسی سطح با وزنهای متفاوتی است. تعیین حدود رواداری برای این شاخص‌ها توسط مشاهده‌کنندگان و اغلب با توجه به پارامترهایی نظیر روشنایی و نوع رنگ، کلاس خودرو ، افقی و عمودی بودن سطح و قیمت محصول صورت می‌گیرد. در این مقاله مهمترین و جدیدترین روشهای کنترل و اندازه‌گیری جلوه ظاهری روکشهای سطح خودرویی مرور می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Appearance Control Methods in Automotive Finishes

نویسندگان [English]

  • Najme Khalili
  • Farhad Ameri
Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology