پوششهای نانوساختار: سازوکارهای تغییر شکل

نویسنده

گروه پژوهشی نانو فناوری و نانو مواد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

پوششهای نانوساختار نانوکریستالی، نانوکامپوزیت و چندلایه، در مقایسه با مواد حجیم، خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی بسیار ویژه ای از خود نشان می دهند که منجر به کاربردهای گسترده ی آنها در تکنولوژیهای بسیار پیشرفته شده است. این خواص ویژه از سایز نانوی آنها منتج می گردد. از نقطه نظر کاربردهای صنعتی پوششهای نانوساختار، خواص مکانیکی ویژه ی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. لازم به ذکر است که خواص مکانیکی پوششهای نانوساختار به شدت تحت تاثیر اثرات فصل مشترک و مقیاس نانوی ذرات آنهاست و با خواص پوششهای معمول پلی کریستالی با اندازه دانه در مقیاس ماکرو کاملا متفاوت است. سختی بالا و خواص تریبولوژی بهبود یافته پوششهای نانوساختار، نتیجه نقش موثر مرزدانه ها بعنوان مانعی در برابر لغزش نابجاییهای شبکه است که مکانیزم اصلی تغییر شکل پوششهای پلی کریستالی با اندازه دانه در مقیاس ماکرو می باشد. باتوجه به کاربردهای ویژه پوششهای نانوساختار در تکنولوژیهای نوین ، مطالعه و بررسی مکانیزمهای مختلف تغییر شکل آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در مقاله حاضر مکانیزمهای مختلف تغییر شکل پوششهای نانوساختار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hard nanostructured coatings: deformation mechanisms

نویسنده [English]

  • Sara Khamseh
Department of Nano Materials and Nano Coatings, Institute for Color Science and Technology