پراکنش‌گر‌های پلیمری در صنایع رنگ و پوشش

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی آلی، دانشگاه پیام نور تهران

2 گروه رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

برای کاهش گرانروی و افزایش سیالیت پراکندگی‌های بسیار غلیظ، باید از تجمع ذرات جامد جلوگیری شود و توده‌های موجود باید به وسیله‌ی افزایش پراکنش‌گرها شکسته شوند. علاوه ‌براین پراکنش‌گرها برای صرفه‌جویی در انرژی استفاده می‌شوند، به وسیله‌ی افزایش سیالیت و قابلیت پراکندگی در فرآیند آسیاب برای تهیه‌ی ذرات ریز با اندازه توزیع متفاوت، که یک عامل مهم برای تصمیم‌گیری مکان استفاده از این ذرات است. عموما پلیمرها به دلیل مقاومت حرارتی خوب، ویژگی‌های ساختاری و توانایی آنها برای تولید یک پراکندگی پایدار، به عنوان پراکنش‌گرها در پراکندگی مواد معدنی و فرآیند آسیاب، تولید شده‌اند. در این مقاله سعی کردیم تا مروری اجمالی بر ماهیت، ساختار و نحوه عملکرد پراکنش‌گرهای پلیمری داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polymeric Dispersants in industries Paint and Coating

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mehrali 1
  • Frhood Najafi 2
  • Behzad Shirkavand 3
1 Department of Chemical Engineering, Payame Noor University ofTehran
2 Department of Resins and Additives , Institute for Color Science and Technology
3 Department of Resins and Additives, Institute for Color Science and Technology