پوشش های بازتاب دهنده امواج زیرقرمز نزدیک ؛ از تئوری تا کاربرد

نویسندگان

1 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 پژوهشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 پژوهشکده پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

4 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

پیگمنت‌های بازتاب دهنده امواج فروسرخ نزدیک از جمله پیگمنت‌هایی هستند که در سال‌های اخیر تحقیقات فراوانی به آنها اختصاص یافته است. پوشش‌های حاوی این پیگمنت‌ها با کاهش میزان جذب امواج خورشید در محدوده‌ی فروسرخ نزدیک، بخش اعظمی از امواج گرمازای نور خورشید را بازتاب می‌کند به همین جهت کمتر گرم می‌شوند. بنابراین در محیط‌هایی مانند ساختمان‌ها، خودروها و دیگر تجهیزات شهری که از این پوشش‌ها استفاده شده است، نیاز برای مصرف انرژی به منظور خنک کردن این محیط‌ها کاهش می‌یابد. در این پژوهش ابتدا عوامل موثر بر میزان انعکاس در محدوده‌ی فروسرخ نزدیک مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سپس پیگمنت‌های بازتاب دهنده امواج فروسرخ نزدیک از نظر شیمیایی بررسی شده و روش‌های ساخت آنها معرفی می‌گردد و در پایان به کاربردهای عملی این پیگمنت‌ها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of NIR reflective coatings: from theory to application

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Hedayati 1
  • Aliasghar Sabbagh Alvani 2
  • Hasan Sameie 3
  • Shima Moosakhani 4
  • Reza Salimi 2
  • Farzane Tabatabaee 4
  • Ali Aliamirizarandi 4
1 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
3 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
4 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology