پایداری حرارتی و مقاومت در مقابل شعله پلی یورتان‌ها

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

پلی‌یورتان‌ها، دسته مهمی از پلیمرها هستند که کاربردهای متنوعی در بخش‌های گوناگون صنعتی دارند. اهمیت مطالعه تجزیه حرارتی پلی‌یورتان‌ها، درک فرآیندهای رخ داده در حین اعمال تنش حرارتی و نیز عوامل تاثیرگذار بر پایداری حرارتی این مواد، برای طراحی پلی‌یورتان‌هایی با خواصی خاص و کاربرد در محیطی مشخص را فراهم می‌سازد. در این مقاله تاثیر عوامل ساختاری مختلف. روش‌های بهبود پایداری حرارتی در پلی‌یورتان‌ها مانند تشکیل پلیمرهایی با مقاومت حرارتی بالا به همراه بررسی سایر روش‌ها مانند پلی‌یورتان‌هایی با یک حلقه تری‌آزین یا اضافه‌کردن حلقه آروماتیک، اتصالات آزومتان، استفاده از پلی ال‌های پرشاخه و هم چنین عوامل شبکه‌کننده بررسی شده است. بهبود پایداری حرارتی از طریق تشکیل هیبرید نیز موضوع دیگری است که به آن پرداخته شده است. در بخشی دیگر، روش‌های بالا بردن مقاومت در مقابله شعله پلی‌یورتان‌ها آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1393.4.3.3.6

عنوان مقاله [English]

Thermal stability and flame retardancy of polyurethanes

نویسندگان [English]

  • Paria Moaref 1
  • Behzad Shirkavand 2
1 Department of Resins and Additives, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Resins and Additives, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Polyurethanes are one of the most important classes of polymers having a variety of applications in different industries. Importance of thermal degradation study of polyurethanes, understanding occurring processes during thermal stress and also influential parameters on thermal stability of this material offer polyurethanes ability of being applicant in specific conditions. In this article, influence of different structural parameters, methods of improving thermal stability of polyurethanes such as synthesis of polyurethanes with high thermal stability in addition to investigating other methods like synthesis of polyurethane with s-triazine ring, aromatic ring or azomethane linkages, using hyper branched polyols such as crosslinking agents are investigated. Improving thermal stability with the formation of hybrids and methods of increasing flame retardancy of polyurethanes are also other subjects that are investigated in the present article. Finally, analyses that are related to thermal stability and flame retardant are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyurethane
  • Hybrid
  • Flame retardant
  • Thermal stability
  • Thermal Degradation