مروری بر خواص ضد خوردگی نانو رنگدانه های بر پایه اکسید آهن

نویسندگان

1 گروه پژوهشی سطح و خوردگی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژهشی پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رنگدانه های معدنی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در سالهای اخیر هزینه های بالایی جهت حفاظت از خوردگی تجهیزات فلزی با استفاده از پوشش های آلی صورت پذیرفته است. پوشش های آلی به دلیل نقش سدکنندگی در برابر نفوذ عوامل خورنده می توانند از زمینه فلزی زیرین در برابر خوردگی حفاظت نمایند. اما نفوذ عوامل خورنده به درون پوشش باعث تخریب آن و کاهش نقش سدکنندگی می گردد. برای رفع این مشکل و بهبود خواص حفاظت از خوردگی پوشش از رنگدانه های ضد خوردگی به همراه پوشش استفاده شده است. با توجه به اینکه رنگدانه های پایه کرومات دارای سمیت بالا و خطرات زیست فراوان می باشند، پژوهشگران در حال بررسی مواد جایگزینی هستند که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی، خواص ضد خوردگی مناسبی نیز داشته باشند. با توجه به غیر سمی بودن و همچنین ارزان و در دسترس بودن رنگدانه های اکسید آهن، این مواد مورد توجه ویژه ی پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش سعی خواهد شد تا مروری بر روش های تهیه رنگدانه های ضدخوردگی بر پایه اکسید آهن صورت پذیرفته و ارتباط ساختار و اندازه ذرات با خواص ضد خوردگی آن مورد بررسی قرار گیرد. همچنین روش های بهبود خواص ضد خوردگی این رنگدانه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22517278.1393.4.3.5.8

عنوان مقاله [English]

An overview on the anti-corrosion properties of the pigments based on iron oxide nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Javidparvar 1
  • Bahram Ramezanzadeh 2
  • Ebrahim Ghasemi 3
1 Department of Minning an d Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Surface Coating and Corrosion Department, Institute for Color Science and Technology
3 Inorganic Pigment and Glazes Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In recent years, corrosion protection of the steel structures by organic coatings has led to a lot of cost payment. Organic coatings due to their barrier properties against corrosion species access to the steel surface can protect the steel against corrosion. However, the corrosive electrolyte diffusion into the coating matrix through porosities and damaged parts leads to the coating hydrolytic degradation resulting in the decrease of coating barrier performance. To overcome this problem and improve the corrosion protection properties of the coatings, various kinds of anti-corrosive pigments are used. Chromates are one of the most effective anti-corrosive pigments. Since chromate-based pigments have high toxicity and environmental hazards, researchers are tried to investigate the alternative materials that reduce environmental hazards and also have a good anti-corrosion properties. Due to the non-toxic, low cost and availability of the iron oxide based pigments, the researchers attention directed to the investigation of their properties. The motivation of this study is to provide an overview of the methods for the synthesis of the anti-corrosion pigments based on iron oxide and the relationship between the structure and particle size with their anti-corrosion properties. Also, the methods for improving the anti-corrosion properties of these pigments will be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic coating
  • Nano pigment
  • Anti-corrosion pigments
  • Iron oxide