ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزای آلی: مروری بر بیش از یک قرن پژوهش

نویسندگان

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

ارتباط بین رنگ و ساختار ملکولی مواد رنگزای آلی برای مدت طولانی، موضوعی بسیار مورد علاقه هم برای شیمیدانان مشغول در زمینه ترکیبات آلی و هم شیمیدانان تئوریسین‌ بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، از زمان ارائه اولین تئوری در مورد گروه-های کروموفور‌ و آگزوکروم‌ توسط آقای ویت تقریباً بیش از یک قرنِ پیش تعداد زیادی از مقالات در مورد این مطلب در نشریات علمی چاپ گردیده است. پیدایش نظریه کوانتوم تا حد زیادی پیشرفت در این زمینه را شتاب داده است و همچنین ثابت گردیده که توسعه نهایی روش های کمی جهت پیش بینی‌های اسپکتروسکوپی طیفی از ارزش عملی قابل توجهی در جستجو برای مواد رنگزای جدید برخوردار می‌باشد. بدیهی است امروزه، شیمیدان رنگ در جایگاه پیش بینی طیف جذبی مرئی هر ملکول کانجوگه، هر چند پیچیده و حتی بدون دقت بالا می‌باشند. با وجود اهمیت آشکار مطالعات در زمینه رنگ و ساختار، تا چند سال پیش مقالات مروری بسیار کمی در این مورد یافت می‌شد. هدف این مقاله مروری، بررسی تاریخچه و پیشرفت‌های مبحث ارتباط رنگ و ساختار، آشنایی با روش‌های مختلف در این زمینه با تمرکز بر مواد رنگزای آلی در مباحث تئوری و عملی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Color and Constitution of Organic Dyes: A Review of More than a Century Research

نویسندگان [English]

  • Sadegh Mahvidi
  • Ali Ahtiani Abdi
  • Farahnaz Nourmohammdian
Department of Organic Colorant, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Relationships between the colour and constitution of organic dyes have long been a subject of great interest to both theoretical and organic chemists and as a consequence a vast number of publications on this subject have appeared in the scientific literature since Witt first proposed his theory of chromophores and auxochromic groups more than a century ago. The advent of quantum theory greatly accelerated progress in this field and the eventual development of quantitative methods for spectroscopic predictions has proved to be of considerable practical value in the search for new dyes. Certainly today the colour chemist is in a position to predict the visible absorption spectrum of any conjugated molecule, however complex, if not with high precision, at least with some confidence as to the general appearance of the spectrum relative to some model chromogen. In spite of the obvious importance of colour and constitution studies, general review papers on this topic have been relatively scarce up until a few years ago. This paper will review the history and development of color and constitution issue and introduce various theoretical and practical methods in this area with a focus on organic dyes in discussions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color and constitution
  • Organic dyes
  • Computational chemistry
  • Semi-empirical methods
  • Molecular orbital methods