مروری بر استتار منسوجات در ناحیه زیرقرمز نزدیک

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

اختراع دستگاه‌های تشخیص امواج زیر قرمز در محدوده‌ وسیعی از طیف امواج الکترومغناطیس (به ویژه در ناحیه غیرمرئی زیر قرمز نزدیک) انجام عملیات نظامی در شب را بسیار مشکل ساخته است. به این منظور منسوجات استتاری باید با مواد رنگزا و رنگدانه‌هایی که دارای مقادیر انعکاسی در ناحیه زیر قرمز نزدیک، مشابه محیط اطراف می‌باشند، چاپ، رنگرزی یا رنگرزی جرمی شوند. رنگ‌هایی که در اغلب الگو‌های استتاری وجود دارد سبز، قهوه‌ای، زیتونی، خاکی و مشکی می‌باشد، بنابراین باید مقادیر انعکاسی حاصل از فرمولاسیون به‌کار گرفته شده در ترکیب مواد رنگزا و رنگدانه‌های مورد استفاده در منسوج مطابق با مقادیر انعکاسی شید‌های طبیعی آنها در ناحیه زیر قرمز نزدیک طیف امواج الکترومغناطیس باشد. مطالعات زیادی در خصوص استتار منسوجات در ناحیه زیر قرمز نزدیک بر روی الیاف مصنوعی و طبیعی انجام گرفته که در آنها نقش رنگدانه‌ها و مواد رنگزا و غلظت آنها بر خواص انعکاسی و ویژگی‌های منسوجات تعیین شده است. همچنین این مطالعات توانسته‌اند روش‌های مناسب تولید منسوجات استتاری و استفاده از آنها برای اهداف مورد نظر در ناحیه غیرمرئی طیف امواج الکترومغناطیس را نشان دهد. در این مقاله، پس از تعریف مفاهیم استتار و تشریح مواد‌رنگزا و رنگدانه‌های مناسب برای استتار منسوجات در ناحیه زیر قرمز نزدیک، روش‌های مختلف استتار منسوجات در ناحیه زیر قرمز، مرور گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Camouflage of Textiles in Near Infrared Region: A Review

نویسندگان [English]

  • Samira Gholizadeh kalan 1
  • Mohammad Ali Tavanaie 1
  • Nima Esmaeilian 2
  • Mohsen Hadizadeh 1
1 Department of Textile Engineering, University of Yaz
2 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Night military operations are so difficult since the invention of infrared detection devices for wide range of the electromagnetic waves’ spectrum (specially in the invisible near infrared region (NIR)). Hence, camouflage textiles must be printed, solution dyed or mass dyed with appropriate dyes and/or pigments having NIR reflectance according to their applied environment. Colors existing in most camouflage patterns are green, brown, olive, khaki and black. So, reflectance values of pigments and/or dyes formulations must be color matched with the reflectance values of these colors in the NIR band. NIR camouflage studies conducted on natural and synthetic fibers have determined the role of pigments and dyes and their concentrations on the reflectance values and properties of textiles. Also they could show acceptable methods for production of the camouflage textiles and their uses in the invisible range of the electromagnetic waves’ spectrum. In this paper camouflage concepts and useful NIR camouflage dyes and pigments have been introduced, and then different methods of the textiles camouflage in NIR region have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camouflage
  • Near infrared region
  • Textiles
  • Dyes
  • pigment