بررسی رنگ در ستارگان و دانش نجوم

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

بررسی نورها و رنگ‌ها، ابزاری مهم در راستای شناخت کیهان و درک قوانین حاکم بر آن به‌شمار می‌رود. هدف از این مطالعه، مروری بر یافته‌های بشر در این حوزه و دست‌آورد‌های علمی او در سایه‌ شناخت و تحلیل نورها و رنگ‌های کیهانی است. بررسی این دستاوردها نشان می‌دهد واکنش‌ها و فعل و ‌انفعالات هسته‌ای در قلب ستارگان و به‌تبع آن دمای آنها، موثرترین عامل در رنگ‌ ستارگان به‌شمار می‌رود، قدر ستاره، به‌عنوان معیار اصلی سنجش تابندگی آن، وابستگی مستقیم به این دما دارد. از سوی دیگر عواملی هم‌چون فاصله‌ ستاره تا زمین و وسعت سطح منتشرکننده‌ نور بر ارزیابی ما از درخشندگی ستارگان تأثیرگذارند. هم‌چنین به‌طور عکس، به‌منظور اندازه‌گیری دمای ستارگان، علاوه‌ بر روش‌های طیف‌سنجی می‌توان از ویژگی‌های رنگی آنها کمک گرفت. نمار رنگ ستاره که به‌صورت اختلاف قدر ستاره در دو محدوده‌ مشخص از طیف نور (در محدوده‌ نور مرئی و اطراف آن) تعریف می‌شود و هم‌چنین نمودارهای رنگ-رنگ و قدر-رنگ، ستاره‌شناسان را در راستای شناخت بیشتر ماهیت و ویژگی‌های ستارگان از جمله دمای آنها یاری می‌کند. نور در مسیرش به‌سمت زمین دست‌خوش تغییراتی خواهد شد که رنگ ستارگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سرخ‌شوندگی میان‌ستاره‌ای، انتقال سرخ و انتقال سرخ گرانشی از جمله تغییراتِ مهم نور در طول مسیر به‌شمار می‌روند که تحلیل آن‌ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار اخترفیزیک‌دانان قرار می‌دهد. ستارگان تنها اجرام این دنیای پهناور نیستند، بخش اعظم کیهان را جرمی نادیدنی به‌نام ماده‌ تاریک شکل می‌دهد که چیستی آن هنوز بر دانشمندان مشخص نیست. رنگ سیارات به‌عنوان اجرام منعکس‌کننده‌ نور، تابعی از ضریب بازتاب، ماهیت و جو آنهاست. تحلیل ویژگی‌های رنگی سیارات زمینه‌ساز شناخت بیشتر مواد سازنده و ماهیت آنها به‌حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on color of stars and color in Astronomy

نویسندگان [English]

  • Hosein Saeedi 1
  • Saeideh Gorji Kandi 2
1 Polymer Engineering and Color Technology Department, Amirkabir University of Technology
2 Department of Polymer & Color Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Study of lights and colors is being considered as an important tool to know more about universe and the rules governing it. The aim of the present study is to review the human findings in this area and the scientific achievements of understanding and analysis of cosmos lights. The survey results show that nuclear reactions in the heart of stars as well as their resulting temperature are the most influential factors on the color of stars. So, the star magnitude, as the main indicator for star luminosity evaluation, is directly dependent to this temperature. On the other hand, factors such as the distance between Earth and the star and the light emitting surface area both affect our assessment of the star brightness. On the contrary, star temperature measurement could be implemented by using color characteristics of stars in addition to well-known spectroscopy methods. Star color index, defined as difference between star magnitude in two definite limits of light spectrum (in visible area and its nearby) and also color-color and color-magnitude diagrams can help astronomers to find out more regarding to star specifications like star temperature. The light is changed in its path toward earth, which affects the color of star. Inter stellar reddening, red shift and gravitational red shift are some of the most important changes of stars, and their analysis provides valuable information to the astrophysicists. Stars are not the only mass in this wide universe; the major part of the universe is contained of an invisible mass called dark matter which its essence is still unknown to scientists. Color of planets, considering planet as a light reflector mass, is a function of surface of planet, albedo and its characteristics and atmosphere. Analysis of color specification of planets leads to better understanding of planets, containing their structure and nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color of stars
  • Red shift
  • Interstellar reddening
  • Color-color diagram
  • Color of planets