مروری بر روشهای تکمیل حفاظتی فرابنفش منسوجات طبیعی با استفاده از مواد جاذب فرابنفش

نویسندگان

1 دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 استادیار، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز

چکیده

برای اولین بار جاذب‌های فرابنفش در سال 1928 در ضدآفتاب‌ها برای محافظت پوست انسان در برابر اثرات مخرب اشعه فرابنفش استفاده شدند. با آگاهی از مزایای فراوان این مواد، توسعه آنها روند رو به رشدی داشته و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. در صنایع نساجی و فرش دستباف، اشعه فرابنفش با انرژی زیاد یکی از عوامل مخرب اصلی در افت خواص الیاف و رنگ پریدگی منسوجات رنگی به دلیل شکستن زنجیرهای پلیمری و تخریب ساختارهای آلی می باشد. به همین جهت، مطالعات زیادی برای استفاده از جاذب‌های فرابنفش مختلف در عملیات تکمیل منسوجات جهت بهبود ثبات نوری منسوجات رنگی و محافظت الیاف انجام شده است. در این مقاله، پیشرفت های حاصله در استفاده از جاذب‌های فرابنفش تجاری با تاکید بر مواد قابل استفاده در تکمیل منسوجات برپایه طبیعی الیاف طبیعی، رنگزاهای طبیعی، مواد جاذب فرابنفش طبیعی و ... مرور شده است. بطورکلی و با توجه به نتایج و روند مطالعات، آینده روشنی برای شناسایی و معرفی مواد جاذب فرابنفش نوین با خواص مطلوب و دوستدار محیط زیست پیش بینی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on the UV-Protective finish of natural textiles using UV-absorbers

نویسندگان [English]

  • Hamed Ahmadi 1
  • Siyamak Safapour 2
1 Carpet Faculty, Tabriz Islamic Art University
2 Carpet Faculty, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, P. O. Box: 51385-4567, Iran.
چکیده [English]

UV-absorbers were first used in sunscreens to protect human skin against harmful UV-rays by 1928. Since then, with awareness of different benefits of UV-absorbers, their usage was progressively increased and numerous researches have been performed to find out and extend their applications. In textile and hand-woven carpet industries, high energy UV-rays are very harmful for both fibers and dyed substrates since its energy degrades polymeric chains of fibers as well as dye structure and causes fiber properties loss, color fading, etc. Hence, numerous studies have explored the potential of UV-absorbers in light fatness enhancement of colored substrates and UV-protection of fibers. In this paper, UV-absorbers used for finishing of textiles are reviewed particularly with focus on the natural based products, i.e., natural fiber, natural dye, natural UV-absorber, etc. Overall, promising future is expected for identification and introduction of novel UV-absorber materials with desired performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UV-absorber
  • Natural textiles
  • Light degradation
  • UV-protective finish