ارتباط بین آب گریزی و یخ گریزی سطوح: تعریف، ارتباط و تحقیقات صورت گرفته

نویسندگان

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

در سال های اخیر استفاده از سطوحی با قابلیت یخ گریزی سبب بهبود عملکرد صنایع مختلف و صرفه جویی در مصرف انرژی گردیده است. درسطوح ابر آب گریز چون کاهش سطح تماس بین قطره و سطح و در نتیجه کاهش چسبندگی بین آن ها و هم چنین وجود هوای به دام افتاده در زیر قطره به عنوان عایق حرارتی می تواند منجر به تاخیر درفرآیند انجماد آب شود، درنتیجه این سطوح می توانند به عنوان سطوحی با قابلیت یخ گریزی مطرح شوند. هرچند این سطوح همیشه یخ گریز نیستند و عملکرد این سطوح تحت تاثیرعوامل مختلفی مانند آسیب های مکانیکی در طی سیکل یخ زدن/یخ زدایی و یا تحت اتمسفر مرطوب کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

correlation between hydrophobicity and icephobicity of surfaces

نویسندگان [English]

  • Maryam Rajabi
  • Saeed Rastegar
Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In recent years the use of surfaces with icephobici
ty potential to improve the performance of various
industries and energy saving has been developed.Superhydrophobic
surfaces because of reduced contact area between s
urface and droplet ,which lead to decrease of ice adhesion, an
d also existence trapped air under droplet as a the
rmal Insulation can
delay the process of water freezing, Consequently,
these surfaces can be considered as icephobic surfa
cses. Although these surfaces are not always icephobic and perform
ance of these surfaces due to mechanical damage dur
ing
icing/deicing cycles or in humid atmosphere reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • superhydrophobicity
  • Icephobicity
  • Ice adhesion
  • Water freezing