چاپ انتقالی در صنعت نساجی

نویسندگان

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

تا پیش از سال 1968، برای چاپ منسوجات و سطوح حجم دار از چاپ اسکرین سیلک استفاده می شده است. از مشکلات این چاپ می توان به خطای ناشی از تعویض شابلون ها اشاره نمود که این خطا با افزودن تعداد شابلون ها و رنگ های به کار رفته در طرح بیشتر می گردد. به همین دلیل عموماً برای ایجاد یک طرح قابل قبول در چاپ اسکرین، از رنگ های محدودی استفاده می شود. از طرفی با توجه به فرایند چاپ اسکرین، ایجاد تن های رنگی پیوسته و رسیدن به رنگ های ترکیبی بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است. به همین دلیل تصاویر چاپ شده حالت غیرواقعی داشته و از پیوستگی مطلوب برخوردار نیستند. برای اولین بار در سال 1970 در راستای رفع معایب چاپ اسکرین در صنعت نساجی، ایده ترکیب روش های چاپ بر کاغذ و پارچه به شکل صنعتی ارائه و چاپ انتقالی متولد شد. چاپ انتقالی گونه ای از چاپ است که در طی آن یک طرح رنگی از یک چاپ کاغذی، بر یک پارچه یا فیلم پلیمری انتقال می یابد. هدف این مقاله مروری بر روش های چاپ انتقالی و عوامل موثر بر این چاپ می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transfer printing in textile industry

نویسندگان [English]

  • elham pakzad
  • Marziyeh Khatibzadeh
Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Prior to 1968, screen printing was used for textile printing silk. One of the problems of this method is the error due to switching the screens for the different printed colors, the error will increase by adding the number of used screens based on design. So generally the colors are limited for an acceptable plan in screen printing. On the other hand, according to the screen printing process, creating a continuous color tone and the color combination is very difficult and sometimes impossible. Therefore the printed images by this method are unreal and do not have the desired continuity. For the first time in 1970 in order to overcome the disadvantages of screen printing industry, the idea of combining methods of paper and fabric printing were presented and transfer printing was born. Transfer printing is a type of printing in which a color scheme of a printed paper will transfer on a cloth or polymeric film. This paper provides an overview of the methods and factors affecting the transfer printing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer printing
  • Sublimation
  • Textiles
  • Polymeric films
  • Disperse dyes