اهمیت رنگ در بازاریابی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

2 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران

3 دانشکده علوم اقتصادی و مدیریت، دانشگاه مازندران

چکیده

در بازارهای رقابتی، مصرف‌کننده جایگاه ویژه‌ای دارد و در تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده، رنگ محصول یکی از عوامل اصلی بسیار مؤثر در انتخاب محصول می‌باشد. بنابراین، بسیار مهم است که مدیران بازاریابی اهمیت رنگ در بازاریابی را درک کنند، زیرا رنگ نقش مهمی در شکل‌گیری ذهنیت افراد بازی می‌کند. در این راستا در پژوهش حاضر اهمیت رنگ در بازاریابی، به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف ضرورت توجه به مقوله رنگ در بازاریابی بررسی می‌شود. در نهایت، نتایج نشان می‌دهد که رنگ جز عوامل اصلی است که درک مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و درک مفهوم و تأثیر رنگ‌ها در رفتار مصرف‌کننده برای به دست آوردن بهترین پاسخ در بازاریابی و ایجاد کسب و کار موفق، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Color in Marketing

نویسندگان [English]

  • F. Farzan 2
  • S. S. Alamtalab Poshtiri 3
2 Department of Physical Education, University of Mazandaran
3 Department of Economics and Management, , University of Mazandaran
چکیده [English]

In competitive markets, consumer given special status and in making a purchasing decision of the costumer, color is one of the main factors in choosing a product. Therefore, it is important that marketing managers understand the importance of color in marketing, because color plays an important role in shaping the mentality of people. In this regard, in the present study check the importance of color in marketing according to descriptive-analytic method and with the aim of attention to the subject of color in marketing. Finally, the results show that the color is the main factors that affects consumer perception and understanding the concept and effect of color in consumer behavior are numerous good choices for getting the best response in marketing and creating a successful business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Marketing
  • Consumer
  • Product