مروری بر رنگرزی الیاف طبیعی (پشم و ابریشم) در حلال سازگار با محیط‌زیست

نویسنده

گروه طراحی و چاپ پارچه، دانشگاه سمنان

چکیده

خواص بسیار عالی سیالات فوق بحرانی منجر به کاربردهای متعدد آنها در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی شده است. از جمله کاربردهای سیال فوق بحرانی در صنعت نساجی می‌توان به استفاده از آن در رنگرزی الیاف اشاره نمود. رنگرزی با استفاده از سیال فوق بحرانی روش جدید و قابل قبولی است که می‌تواند جایگزین روش‌های متداول رنگرزی شود و مشکل فاضلاب را هم ندارد. امروزه نیاز به کاهش مقدار پساب‌های حاوی رنگ و مواد شیمیایی در روش‌های متداول رنگرزی، از دیدگاه هزینه عملیات تصفیه فاضلاب و آلودگی محـــیط زیست بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا یکی از روش‌هایی که ارائه شده است رنگرزی با دی‌اکسیــدکربن فوق بحرانـی می‌باشد. رنگرزی در دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی مشابه سیستم‌های آبی انجام شده با این تفاوت که در رنگرزی با آب، انتقال رنگ و حرارت از طریق آب انجام می‌شود در حالی‌که در رنگرزی در محیط فوق بحرانی، این انتقال توسط دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی صورت می‌گیرد. این محیط رنگرزی غیرسمی و غیرقابل اشتعال بوده و در عین حال ارزان قیمت نیز می‌باشد. همچنین دی‌اکسیدکربن شرایط بحرانی قابل وصولی داشته و پس از استفاده، قابلیت بازیابی و استفاده مجدد را دارد. هدف از این مقاله این است که خواننده با رنگرزی در محیط فوق بحرانی آشنا شود. با توجه به کاربرد فراوان الیاف پشم و ابریشم در صنعت نساجی و به خصوص در فرش دستباف، لذا در این مقاله به مطالعه روش‌های مختلف رنگرزی الیاف پشم و ابریشم در دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی پرداخته شده است و به مزایا و محدودیت‌های این روش‌ها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review on Dyeing of Natural Fibers in an Environmentally Friendly Solvent

چکیده [English]

Supercritical fluids have found numerous promising applications due to its excellent properties. A number of research groups have also investigated the application of scCO2 to textile dyeing. Dyeing in supercritical fluids has been identified as a new and acceptable method that has been replaced with conventional dyeing methods of not discharging waste aqueous effluent containing colored compounds and concentrated electrolytes. Today, there is a need to reduce the amount of wastewater containing dye, chemical agents, and the like in the conventional method for the dyeing of textiles from the viewpoints of the cost of wastewater treatment and environmental pollution. In this way, a new dyeing method using supercritical CO2 fluid, supercritical fluid dyeing, has been developed. Dyeing in supercritical CO2 is carried out analogous to aqueous systems. Both decisive tasks of water at dyeing, which means the transport of dyestuff and heat to the fibre, are in the new dyeing process replaced with supercritical fluids. The new dyeing method is particularly attractive as it is non-toxic, non-flammable, and cheap. In addition CO2 has mild critical conditions and can easily be recovered and recycled after use. The aim of this paper is to provide the reader with an up-to-date overview of this subject. Wool and silk fibers have found several applications in textile industry especially in hand-knotted carpets. In this paper, various methods for the dyeing of these fibers in supercritical CO2 has been investigated, which is, at the moment, the limiting step of this technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural fibers
  • dyeing
  • supercritical fluids
  • wool
  • Surfactants