مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول‌های خورشیدی

نویسندگان

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

انواع زیادی از مواد رنگ‌دهنده مستخرج از منابع گیاهی، حیوانی و میکروبی با کاربردهای متنوع مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. پژوهش‌های زیادی روی منابع رنگ‌دهنده طبیعی جدید همراه با فناوری‌های ارزان و سازگار با محیط زیست برای تولید و کاربرد گسترده در حوزه‌های مختلف در حال انجام است. این مقاله مروری بر آخرین پژوهش‌های انجام شده در حوزه کاربرد مواد رنگ‌دهنده طبیعی با تمرکز بر توسعه فناوری رنگرزی طبیعی منسوجات و پارچه‌ها، مواد رنگزای خوراکی و سلول‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا است. در نهایت برخی کاربردهای جدید مواد رنگ‌دهنده طبیعی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Recent Research into Application of Natural Dyes in Dyeing, Food and Dye-sensitized Solar Cells

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Hosseinnezhad
  • Kamaladin Gharanjig
Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Many types of colorants obtained from plants, animals and microbes sources have been investigated for their usage in different kinds of application. Much research into new natural colorants sources along with low cost and eco-friendly are in progress for their varied production and application in different domains. This paper present recent research performed in the area of application of natural colorants, with specific emphasis to technological development in natural textile and fabrics dyeing, food colorants and dye-sensitized solar cells. Finally, some newly discovered applications of natural colorants have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural dyes
  • Textile dyeing
  • Food dyes
  • Dye-sensitized solar cells