خواص و کاربردهای اسیدهای آلی در صنایع رنگرزی و تکمیل منسوجات

نویسندگان

1 دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

اسیدهای آلی با گروه‌های عاملی مختلف که عموماً با نام "اسیدهای پلی کربوکسیلیک" شناخته می‌شوند، در بخش های مختلف صنایع و به خصوص صنعت نساجی به عنوان مواد شیمیایی سبز، پایدار، زیست‌سازگار، دوست‌دار محیط‌زیست، ارزان، کارآمد و ایمن، جایگزین مواد شیمیایی سمی شده و کاربردهای گسترده ای پیدا کرده اند. اسیدهای پلی کربوکسیلیک در بخش های مختلف صنایع نساجی برای اتصال عرضی و بهبود ثبات ابعادی پلیمرها و الیاف، اتصال مواد شیمیایی، پلیمرها و مواد نانو ساختار، تکمیل ضد‌میکروبی، ماده تعاونی چند منظوره در فرآیند‌های مختلف رنگرزی و تکمیل، دندانه زیستی، آنتی اکسیدان برای افزایش طول عمر منسوجات و بهبود ثبات نوری و بسیاری کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مقاله، بررسی آخرین تحقیقات انجام شده در خصوص استفاده از اسیدهای آلی با ویژگی‌های مختلف کاربردی در توسعه مواد نساجی است. از این رو، ابتدا ویژگی‌های اسیدهای آلی پرکاربرد در صنعت نساجی معرفی می شود. سپس آخرین پیشرفت‌های به دست آمده در بخش‌های مختلف بررسی شده و خواص محصولات حاصله با روش‌های متداول مقایسه شده و مزایا و محدودیت‌های آن‌ها مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Properties and Applications of Organic Acids in Textiles Dyeing and Finishing Industries

نویسندگان [English]

  • Amin Behpouri 1
  • Siamak Safapour 1
  • Moosa Sadeghi Kiakhani 2
1 Faculty of Carpet, Tabriz Islamic Art University
2 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Organic acids, commonly known as “polycarboxylic acids”, having different numbers of functional groups, as green, sustainable, bio-compatible, environment-friendly, inexpensive, efficient, and safe chemicals have found extensive applications in different industries, more especially in textile industry. Polycarboxylic acids have been used in various parts of textile industry in applications such as cross-linking and enhancement of dimensional stability of polymeric materials and fibers, binding/cross-linking enhancer for chemicals, polymers and nano-materials, antimicrobial finishing, multifunctional auxiliaries in dyeing and finishing processes of textiles, bio-mordant, antioxidant for improvement of light fastness and life time of textiles, etc. The aim of this review paper is to examine the latest advancements on the use of organic acids in development of textile materials. Hence, at first, properties and characteristics of organic acids, extensively used in textile industry, are described. Then, the latest developments using organic acids in various parts of textile industry are reviewed and the results are compared with those of conventional methods in terms of superiority and inferiority of each method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green chemicals
  • Organic Acids
  • Polycarboxylic acids
  • Textiles؛ Dyeing؛ Finishing